13 edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Rusza 13 edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Jej celem jest wyróżnienie policjantów, którzy w sposób szczególny działają na rzecz ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Konkurs jest organizowany nieprzerwanie od 2008 roku przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ i objęty honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Ma na celu wyłonienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy w sposób szczególny niosą pomoc osobom doznającym przemocy.

Wzorem lat ubiegłych, również w 2020 r. Biuro Komendy Głównej Policji uczestniczy w 13 edycji ogólnopolskiego konkursu ” Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany w 2008 roku.

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać zarówno osoba indywidualna, jak i przedstawiciele organizacji oraz instytucji (z wyjątkiem Policji).

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny jest na stonie www.niebieskalinia.pl oraz www.policja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2020 r.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w centralne obchody Święta Policji.

TAGI: