22 miejsca w których kąpią się ludzie

Na terenie powiatu nowodworskiego znajdują się 22 miejsca w których według Wojewody Mazowieckiego mogą przebywać osoby kąpiące się w rzece czy jeziorze. 

W związku z tym Wojewoda poprosił służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na wodzie o kontrolę i nadzór miejsc wskazanych poniżej.

rejon mostu kołowego na rzece Wkra dzikie kąpielisko
rejon kładki dla pieszych na rzece Wkra dzikie kąpielisko
rejon miejscowości Kosewko Szczypiorno dzikie kąpielisko
rejon miejscowości Śniadowko Błędowo dzikie kąpielisko
prywatny zbiornik wodny ul. Krupa miejsce przebywania nad wodą
zbiornik wodny Młodzianowo dzikie kąpielisko
prywatny zbiornik wodny Paulinowo dzikie kąpielisko
prywatny zbiornik wodny Miękoszyn dzikie kąpielisko
prywatny zbiornik wodny Popowo Borowe dzikie kąpielisko
teren miejscowości Zaborze, Lelewo, Borkowo, Cieksyn dzikie kapielisko
dwa jeziora pomiędzy miejscowościami Cząstków Maz. i Łomna Las dzikie kapielisko
dwa jeziora Dolne i Górne pomiędzy miejscowościami Kazuń Bielany, Kazuń Polski, Kazuń Nowy i Dębina dzikie kapielisko
dwa jeziora Małe i Duże pomiędzy miejscowościami Secymin Nowy i Secymin Polski dzikie kapielisko
teren rzeki Wisły od 538-572 km pomiędzy miejscowościami Czosnów Leoncin miejsce przebywania nad wodą
Zakroczym ul. Utrata ,,Dzika Plaża” dzikie kapielisko
rzeka Narew Nowy Dwór Mazowiecki ul. Spacerowa kąpielisko
Nowy Dwór Maz. ul. Mieszka I kąpielisko
Nowy Dwór Maz. Ul. Sukienna kąpielisko
Jeziorko Okońskie w miejscowości Okunin dzikie kapielisko
10 kilometr Narwi strona prawa dzikie kąpielisko
Rzeka Wkra w Borkowie dzikie kąpielisko
Rzeka Wkra w Kosewku dzikie kąpielisko