35 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

Stan wojenny w Polsce został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Rankiem 13 grudnia w państwowej telewizji zamiast lubianego przez dzieci „Teleranka” pojawił się Wojciech Jaruzelski i ogłosił powołanie WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego).

Na podstawie uprawnień WRON-u zostały ograniczone niektóre z praw obywatelskich, m.in.:
-internowano ok. 7 tys. członków Solidarności, związków i stowarzyszeń działających niezależnie od władz;
-ograniczono działalność związków i stowarzyszeń:
-wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się i godzinę policyjną od 22.00 do 6.00;
-zakazano organizowania jakichkolwiek strajków i manifestacji;
-zmilitaryzowano zakłady pracy;
-zablokowano połączenia telefoniczne;
-zdelegalizowano Solidarność.

Oficjalnie stan wojenny wprowadzono z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju (półki w polskich sklepach były puste) oraz zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego wobec zbliżającej się zimy. Za najważniejszy argument uznano groźbę interwencji zbrojnej przez pozostałe państwa Układu Warszawskiego, jednak w dniu wprowadzenia stanu wojennego nie zanotowano żadnych ruchów wojsk radzieckich. Prawdziwym celem wojskowej akcji była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 1980 roku przez „Solidarność”.

W okresie trwania stanu wojennego niektórzy robotnicy próbowali strajkować, jednak zostawały w szybkim tempie rozgramiane przez oddziały ZOMO. Do takich robotników należeli pracownicy w kopalni „Wujek”. Zastrzelono tam 9 górników, a 21 zostało rannych. 17 grudnia podczas solidarnościowych procesów w Gdańsku zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Zamordowany został również ks. Jerzy Popiełuszko, gdyż był związany z Solidarnością i otwarcie krytykował komunistyczne władze na odprawianych przez niego mszach w Warszawie (tzw. Msze za Ojczyznę).
Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 r. Jednak iż zniesiono sam stan wojenny, to w jego mocy pozostało antydemokratyczne ustawodawstwo.

W Modlinie Twierdzy, Zakroczymiu i Nowym Dworze Mazowieckim w latach poprzednich grupa pasjonatów odtwarzała wydarzenia z 1981 roku.