Absolutorium czy farsa?

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni z ugrupowania WND i nie tylko (od głosu wstrzymały się tylko 2 osoby) udzielili absolutorium burmistrzowi miasta, doceniając tym samym ogromne zasługi na rzecz rozwoju i dobrobytu mieszkańców.

W pochodzie dziękczynnym jako pierwsi maszerowali radni z WND, a za nimi wszyscy ci co są uzależnieni od woli autora budżetu. W podziękowaniu jak stwierdził włodarz od 18 lat sprawujący ku „zadowoleniu” wyborców władzę, chciałby jeszcze zrealizować kolejne wyzwania zawarte w przyjętym programie „Strategia rozwoju na lata 2018 – 2030” i pracować efektywnie na rzecz dobrobytu mieszkańców Szczęśliwego Nowego Dworu.

Panie burmistrzu ale to już było, proszę o coś nowego, realnego a nie o przysłowiową kiełbasę wyborczą.

Uchwałą XXXIV/431/2001 w dniu 11 października 2001 r została przyjęta Strategia rozwoju miasta. Było to bardzo skromne opracowanie wskazujące działania władz miasta na kolejne lata. Jak się później okazało przyjęta strategia wymagała aktualizacji co uczyniono podczas Sesji Rady Miejskiej w 2016 r (Uchwała XVI/164/2016) .Przyjęta Strategia została wykonana przez firmę Res Consulting na 30 stronach maszynopisu. Ile to kosztowało nie sprawdziłem ale za darmo nikt nie pracuje. I mamy rok 2018, w dniu 12 stycznia podjęta jest kolejna uchwała dotycząca Strategii Rozwoju Miasta na lata 2018 –2030 zawarta na 228 stronach maszynopisu. Jest to po prostu broszura oparta na wyliczeniach, tabelach, wykresach, danych GUS oraz wniosków i propozycji zebranych od uczestników warsztatów tematycznych (jak wynika z danych odbyły się 4 warsztaty tematyczne w których brało udział od 10 do 20 uczestników) oraz opinii respondentów.

Uchwała została przyjęta, tylko kto z radnych dokonał analizy tego dokumentu przed podniesieniem ręki do góry. Kierunek obrany jest dobry tylko kto go zrealizuje? Poprzednie strategie też w opisie były wspaniałe a jak wygląda realizacja? Pozostawiam do oceny czytelników. Mam nadzieję na szybką aktualizację uchwalonej „Strategii„ przez nową władzę.

W takim gronie jakie tworzą obecni radni można chwalić się i obiecywać złote góry bo kto się panu (burmistrzowi) sprzeciwi?

Utrata stanowiska, układów czy diety (dla niektórych jedyne źródło utrzymania rodziny) nie każdemu jest na rękę. W razie sprzeciwu zgodnie z zasadą miałeś (ch….ie złoty róg) otrzyma w „nagrodę„ propozycję wystawienia go w zbliżających się wyborach, jako kandydata do rady powiatu. Co prawda nic to nie znaczy a jednak władza mimo wszystko pokaże jak dba o niezdyscyplinowanego kolesia. Ilu to już radnych z WND przerobiło ten proceder dobroduszności?

Trzeba jasno stwierdzić, że nie udzielenie absolutorium nic złego by nie przyniosło, a byłaby to okazja okazania popartego dowodami swego nie zadowolenia z proponowanego budżetu. Wszystkim wiadomo, że przyjęty przez radę miejską, budżet będzie realizowany przez nową radę i poddany szeregowi poprawek i zmian. Dlatego można proponować to co chwycą potencjalni przyszli wyborcy, bez ponoszenia żadnych konsekwencji. I tak się dzieje od 18 lat co podkreślił w swoim podziękowaniu za udzielone absolutorium włodarz miasta.

Nikogo nie interesowało zadłużenie – zapomniano o podjętej Uchwale Nr.XXXVII/439/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, nie wspomniano o zadłużeniu miasta – wg.wyliczeń obecni radni oraz władza wykonawcza zostawią w spadku po sobie od 55 – 60 mln zł zadłużenia (kredyty + opłaty długu, obligacje a w tym koszty związane z emisją a następnie wykupem i szereg innych zobowiązań).

Ten stan rzeczy ma ogromne znaczenie dla perspektywy i możliwości osiągania dochodów oraz podejmowaniu szeregu przedsięwzięć mających istotny wpływ na rozwój miasta. Ale kto to z obecnych radnych rozumie. Przyjdą nowi niech się martwią. Jest to stara powielana od 18 lat zasada w wykonaniu ugrupowania sprawującego władzę w mieście.

Wszystkim wiadomo, widać to gołym okiem ile to centralnych instytucji, zakładów przemysłowych opuściło w tym czasie Nowy Dwór Mazowiecki, nie widząc perspektyw rozwoju.

I czym tu się chwalić z czego być dumnym?

Ale jacy radni taka rada – jaka rada takie miasto. Nadchodzi pora na wyleczenie tej choroby.

Oleksiak Włodzimierz