Agnieszka Kubiak – Falęcka – Radna Rady Miejskiej Nowy Dwór Maz

Agnieszka Kubiak – Falęcka, radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, złożyła oświadczenie majątkowe.

W 2015 roku radna za pełnienie funkcji radnej otrzymała wynagrodzenie w kwocie 18.018,00 złote. Agnieszka Kubiak – Falęcka obecnie pracuje w międzynarodowej korporacji na stanowisku specjalisty ds. Marketingu i PR, wysokość wynagrodzenia w minionym roku wyniosła 53.762,76 złote. Radna prowadzi również własną działalność gospodarczą gdzie osiągnęła przychód w kwocie 5.941,89 złotych. Łącznie dochody radnej to 77.722,65 złotych.

Agnieszka Kubiak – Falęcka jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 61,80m2 o wartości 278.100 złotych oraz posiada garaż 0,0035ha o wartości 15.000 złotych. Radna spłacała w 2015 roku kredyt hipoteczny zaciągnięty na kwotę 251.288,41 złote. Jak zadeklarowała w oświadczeniu majątkowym posiada pieniądze w polskiej walucie w sumie 28.000 złotych.

Jedna z najbardziej aktywnych radnych, najmłodsza radna Rady Miejskiej, zaangażowana w sprawy społeczne. Od niedawna prezeska stowarzyszenia Nowodworscy.pl.