Błędowo: Otwarto świetlicę wiejską

Świetlica wiejska to kolejny, obok placu zabaw i boiska, element infrastruktury, który służyć ma mieszkańcom. Mieszkańcy Błędowa spełnili swoje marzenie o powstaniu miejsca, gdzie mogliby się spotykać, organizować zebrania, uroczystości. O potrzebie tworzenia takich miejsc w okolicznościowym przemówieniu wspomniał wójt Dariusz Bielecki. Zaznaczył również, że Błędowo to przykład dobrego inwestowania dużych pieniędzy (ponad pół miliona na inwestycje świetlicy, placu zabaw z boiskiem, inwestycje drogowe, przyp. red), w sołectwach. W uroczystości otwarcia uczestniczył również proboszcz parafii Cieksyn ks. Krzysztof Krawczak, przedstawiciele samorządu, mieszkańcy, zaproszeni goście.

Dla dzieci przewidziano mnóstwo atrakcji, konkurencje sportowe, malowanie twarzy, pokazy konne, a nawet niecodzienną wizytę pewnego egzotycznego zwierza. Po otwarciu świetlicy, radna Wioletta Śliwińska i rada sołecka zaprosiła wszystkich na tradycyjną już w Błędowie Noc Świętojańską – było ognisko, muzyka i tańce.

Sobotnie uroczystości w Błędowie to przykład doskonałej współpracy całego środowiska. W organizację przedsięwzięcia włączyli się lokalni strażacy, młodzież, sympatycy Błędowa. Rada sołecka dziękuje w sposób szczególny pani Barbarze Gołaszewskiej (artysta plastyk) oraz panu Bartoszowi Gadziomskiemu (pokazy konne) za serce włożone w przygotowanie oprawy uroczystości.

Świetlica w Błędowie powstała w ramach uzyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014. Wartość inwestycji  208 239 zł, uzyskane dofinansowanie 100 000  zł.