Zaprzysiężenie Pani Magdaleny Biernackiej

W dniu 27 grudnia 2013 roku podczas XLVI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku nastąpiło wręczenie zaświadczenia o wyborze Radnej Rady Miejskiej w Nasielsku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku – Pani Magdalenie Biernackiej.  Zaświadczenie…

Koncert Bożonarodzeniowy

26 grudnia w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Nasielsku odbył się Koncert Bożenarodzeniowy i Spotkanie opłatkowe Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego i Proboszcza Parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku – ks. kanonika Tadeusza Pepłońskiego z…

Burmistrz u Harcerzy

W sobotę 21 grudnia br. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, 4. Płoński Harcerski Szczep w Nasielsku „Quercus” oraz ZHR Nasielsk dla całego nasielskiego…