Modlin Twierdza: Zapoznali się ze sprzętem

W piątkowe przedpołudnie (8.04) członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne wraz z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Włocławka, na rzece Narwi na wysokości Modlina Twierdzy, zapoznawali się ze sprzętem umieszczonym na nowej łodzi ratunkowej…

Nowy Dwór Maz: Nowy sprzęt w OSP RW

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim pozyskała kolejny sprzęt z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Read More

Nowodworski: Dotacja na patrole rzek powiatu

Na 2016 rok Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło 404.000 złotych, na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego. 50.000 złotych dofinansowania otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w…

Statystyka Roczna Nowodworskich Strażaków

W 2015 roku nowodworscy strażacy podejmowali 1379 interwencji. Zastępy Państwowej Straży Pożarnej wyjeżdżały 781 razy w tym 385 do pożarów oraz 341 do miejscowych zagrożeń. 55 razy wyjazdy zakwalifikowano jako alarmy fałszywe.  Read More