Nowodworski: Dotacja na patrole rzek powiatu

Na 2016 rok Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło 404.000 złotych, na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego. 50.000 złotych dofinansowania otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w…

Statystyka Roczna Nowodworskich Strażaków

W 2015 roku nowodworscy strażacy podejmowali 1379 interwencji. Zastępy Państwowej Straży Pożarnej wyjeżdżały 781 razy w tym 385 do pożarów oraz 341 do miejscowych zagrożeń. 55 razy wyjazdy zakwalifikowano jako alarmy fałszywe.  Read More

Twierdza Modlin: Orkiestra Zagrała ze Strażakami

W hali sportowej przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin zlokalizowany był jeden ze sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowym Dworze Mazowieckim. Za organizację odpowiadali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne. Od południa, na…

Ćwiczenia Ratownictwa Lodowego

W sobotę (9.01) strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne z Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie przy współpracy z Komisariatem Rzecznym Policji, na terenie…

Nowy Dwór Maz: Dofinansowanie WFOŚiGW dla OSP RW

Ochotnicza Straż Pożarna-Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2015 złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o unowocześnienie wyposażenia ratowniczego poprzez dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu dla ratownictwa wodnego.…

Jaki był 2015 rok?

Za nami 2015 rok. Jaki on był? Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami o jakich informowaliśmy naszych czytelników.  Read More

Nowy Dwór Maz: Nowy Zarząd WOPR

W sobotę (19.12) odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Po przedstawieniu sprawozdania z pracy obecnego zarządu, przystąpiono do wyborów nowych władz.  Read More