UM Nasielsk

Nowy Dwór Maz: Otwarto wyremontowany oddział

Koniec długo wyczekiwanego remontu. Przyszli, mali mieszkańcy powiatu nowodworskiego przyjdą na świat w godnych warunkach! W dniu 27 września 2017 r. uroczyście otworzono Oddział Ginekologiczno-Położniczy Nowodworskiego Centrum Medycznego. Wstęgę przecięli przedstawiciele samorządów, które wsparły finansowo inwestycję: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka, Wicestarosta Paweł Calak, Zastępca Wójta Gminy Czosnów Piotr Rutkowski, Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki, Burmistrz Zakroczymia...
Czytaj więcej

Awaria w Urzędach Stanu Cywilnego

Dziś w nocy doszło do awarii Systemu Rejestrów Państwowych, która utrudniła pracę urzędów stanu cywilnego. W większości placówek awarię udało się już usunąć, ale wciąż nie da się uzyskać odpisu zupełnego aktu małżeństwa. W nocy rządowi informatycy instalowali nową wersję systemu informatycznego Źródło, co doprowadziło do awarii. W rezultacie urzędnicy w całej Polsce nie mogli dziś...
Czytaj więcej

Stare Pieścirogi: Ćwiczenia Ratownicze “Narew 2017”

W piątek (29.09) na terenie rozlewni gazu płynnego Wasbruk w Starych Pieścirogach gmina Nasielsk, odbyły się ćwiczenia sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu powiatu nowodworskiego. Ćwiczenia były elementem dwudniowych ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „Narew 2017”, organizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starosty Nowodworskiego. Z uwagi na fakt, że rozlewnia gazu Wasbruk...
Czytaj więcej

Nowy Dwór Maz: Powiatowy Dzień Strażaka 2017

W niedzielne popołudnie do Nowego Dworu Mazowieckiego zjechały wozy strażackie z całego powiatu nowodworskiego. W parku im. Józefa Wybickiego, odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. (więcej…)...
Czytaj więcej

Nasielsk: Uchylenie decyzji dot. elektrowni wiatrowych

Burmistrz Nasielska informuje, że Decyzją z dnia 21 grudnia 2016r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło decyzję uzgadniającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z jednej jednostki wytwórczej wraz ze stacja transformatorową i pomiarową, budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego oraz drogi wewnętrznej z placem manewrowym na działce...
Czytaj więcej

Nasielsk: “Jesteś Widoczny, Jesteś Bezpieczny”

We wtorek (22.11) Nasielsk był kolejnym przystankiem akcji "Jesteś Widoczny, Jesteś Bezpieczny". Wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie, Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku Największą atrakcją okazał się specjalny tor rowerowy, który wcale nie...
Czytaj więcej

Nowy Dwór Maz: Ślubowanie strażaków. Przekazanie samochodu

W czwartek (20.10) na terenie garaży Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyła się uroczystość ślubowania trzech nowych funkcjonariuszy. Samorządowcy oficjalnie przekazali również samochód ratowniczo - rozpoznawczy na potrzeby jednostki. (więcej…)...
Czytaj więcej

Nasielsk: Reintrodukcja bażanta

Współczesna gospodarka łowiecka bardzo często jako pierwsza pokazuje niepokojące sygnały zmian w środowisku przyrodniczym objawiające się silną regresją liczebności drobnej zwierzyny tj. zająca, kuropatwy czy bażanta. Gatunki te stały się papierkiem lakmusowym wskazującym istotne zmiany w środowisku przyrodniczym, które muszą być właściwie rozpoznane. Wzrost intensywności produkcji rolnej towarzyszą procesy niekorzystne i niesprzyjające rozwojowi zwierzyny...
Czytaj więcej