UM Nowy Dwór Mazowiecki

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w 2015 roku

We wtorek (16.02) o godzinie 12.00, w sali Nowodworskiego Ośrodka Kultury, odbyła się odprawa roczna, z udziałem Starosty Nowodworskiego, przedstawicieli lokalnych samorządów i zaprzyjaźnionych służb. Na odprawie obecni byli również kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim. W wielu kategoriach przestępczych nowodworscy policjanci odnotowali w ubiegłym roku spadek. Mniej było m.in. przestępstw...
Czytaj więcej

Nowy Dwór Maz: Nowe Zarządy Osiedli

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że na podstawie Uchwały Nr XI/107/15 z dnia 29 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców - w miesiącu styczniu i lutym 2016r. w poszczególnych osiedlach miasta odbyły się zebrania wyborcze, na których zostały wybrane n/w składy osobowe Zarządów Osiedli na kadencję 2016-2019: Zarząd...
Czytaj więcej

Nowy Dwór Maz: Podziękowania dla ludzi o wielkim sercu!

Mieszkanka Nowego Dworu, pani Nurzyńska opiekuje się niepełnosprawnym synem. Ogromnym problemem rodziny były złe warunki mieszkaniowe, zły stan techniczny domu, brak centralnego ogrzewania i bieżącej wody oraz łazienki. W ubiegłym roku, zwróciła się do władz Nowego Dworu Mazowieckiego o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Na odzew nie musiała długo czekać. Dzięki pomocy ludzi o wielkich...
Czytaj więcej

Nowy Dwór Maz: Dofinansowanie WFOŚiGW dla OSP RW

Ochotnicza Straż Pożarna-Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2015 złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o unowocześnienie wyposażenia ratowniczego poprzez dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu dla ratownictwa wodnego. (więcej…)...
Czytaj więcej