Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w 2015 roku

We wtorek (16.02) o godzinie 12.00, w sali Nowodworskiego Ośrodka Kultury, odbyła się odprawa roczna, z udziałem Starosty Nowodworskiego, przedstawicieli lokalnych samorządów i zaprzyjaźnionych służb. Na odprawie obecni byli również kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych…

Nowy Dwór Maz: Nowe Zarządy Osiedli

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że na podstawie Uchwały Nr XI/107/15 z dnia 29 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców - w miesiącu styczniu i lutym 2016r. w poszczególnych…

Nowy Dwór Mazowiecki: Filipek już w nowym mieszkaniu

W czwartek (11.02) chwilę po godzinie 10 do nowego mieszkania przy ulicy Mickiewicza w Nowym Dworze Mazowieckim, wprowadził się 4-letni Filipek Ulański, który po śmierci rodziców, jest wychowywany przez babcię i starszego brata.  Read More

Nowy Dwór Maz: Podziękowania dla ludzi o wielkim…

Mieszkanka Nowego Dworu, pani Nurzyńska opiekuje się niepełnosprawnym synem. Ogromnym problemem rodziny były złe warunki mieszkaniowe, zły stan techniczny domu, brak centralnego ogrzewania i bieżącej wody oraz łazienki. W ubiegłym roku, zwróciła się do władz…

Nowy Dwór Maz: Dofinansowanie WFOŚiGW dla OSP RW

Ochotnicza Straż Pożarna-Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2015 złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o unowocześnienie wyposażenia ratowniczego poprzez dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu dla ratownictwa wodnego.…

Nowy Dwór Maz: Oświadczenie Wodociągów

Do naszej redakcji wpłynęło oświadczenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakład odpowiada w nim na wiele ważnych pytań związanych z zatruciem wody jakie miało miejsce przed świętami Bożego Narodzenia. …