Dwukrotnie nie podjął pracy-usłyszał zarzuty

20-letni Białorusin pomimo otrzymania polskiej wizy z możliwością pracy nie stawił się do firmy, która chciała go zatrudnić. Jak się okazało podczas dalszych sprawdzeń to już kolejny raz, kiedy wprowadził w błąd urzędników wizowych.

Funkcjonariusze z PSG Warszawa-Modlin przeciwdziałając nielegalnej migracji, wylegitymowali a następnie zatrzymali młodego obywatela Białorusi. Mężczyzna do kontroli okazał tylko prawo jazdy, tłumacząc, że paszport wraz z wizą pozostawił w hotelu. W celu potwierdzenia tożsamości oraz legalności pobytu na terytorium Polski dane osobowe cudzoziemca zostały sprawdzone w teleinformatycznych bazach Straży Granicznej. Jak się okazało mężczyzna posiadał polską wizę wydaną w celu podjęcia zatrudnienia w firmie na terenie województwa wielkopolskiego. Białorusin nigdy jednak do tego miejsca pracy nie stawił się, dlatego pracodawca zrezygnował z jego zatrudnienia. To był już kolejny przypadek, gdyż mężczyzna nie podjął też pracy w innej firmie na terenie województwa łódzkiego.

20-latek uzyskał polską wizę na podstawie oświadczeń pracodawców, u których miał rzekomo pracować doskonale wiedząc, że udaje się do Polski w innym celu. Dlatego przedstawiono mu zarzut o czyn z art. 264 § 2 kk tj. przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu.

Podejrzany w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanych czynów i poddał dobrowolnie karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat.

Komendant PSG Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania Białorusina do powrotu, które zakończyło się wydaniem decyzji o zobowiązaniu mężczyzny do powrotu. W powyższej decyzji orzeczono również o zakazie ponownego wjazdu cudzoziemca na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat.

/Straż Graniczna/