Giełda Szkół

Uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych mieli okazję wybrać w dniu 14 marca br. swoją ulubioną szkołę podczas XV Powiatowej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Nowodworskiego. Giełda odbywała się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, w której zaprezentowało się siedem szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Promocja poszczególnych szkół odbywała się poprzez ulotki reklamujące walory i osiągnięcia placówek, rozmowy indywidualne z kandydatami, prezentacje audiowizualne oraz smaczne poczęstunki. Mamy nadzieję, że ciekawa i bogata oferta naszych powiatowych szkół skutecznie zachęci młodzież III klas gimnazjalnych do wyboru odpowiedniej dla siebie szkoły na terenie powiatu nowodworskiego.