Goławice: Spotkanie uczniów z dzielnicowymi

Nieletni wobec prawa – pod takim hasłem trwało spotkanie dzielnicowych z Pomiechówka. Policjanci odwiedzili uczniów szkoły podstawowej w Goławicach Pierwszych. Funkcjonariusze poruszali wiele ważnych tematów dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich. Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach prawnych negatywnych zachowań, przybliżone zostały im także środki wychowawcze stosowane przez Sąd Rodzinny i Nieletnich. Prowadzona pogadanka była doskonałą okazją, aby uświadomić młodym ludziom, jak nie wpaść w konflikt z prawem.

W piątek (15.02) dzielnicowi z Pomiechówka oraz oficer prasowy nowodworskiej komendy, spotkali się z uczniami klas VI-VII. Podczas prelekcji policjanci omawiali tematy dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. Przedstawiony został katalog najczęściej popełnianych przez młodych ludzi czynów karalnych. Ponadto przybliżono im środki wychowawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich. Mundurowi wyjaśnił uczniom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji i jej przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się, jako nieletni, a kiedy już, jako dorosły.

Spotkanie to było również okazją, aby omówić zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Funkcjonariusze pokazali uczniom zagrożenia płynące korzystania z „sieci”. Przestrzegali również młodych ludzi przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów karalnych za pomocą środków przekazu.

KPP Nowy Dwór Maz