Henrysin: Stacja Uzdatniania Wody uroczyście otwarta [Foto,Wideo]

W środę (21.12) w obecności Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Łukasza Kudlickiego oraz Starosty Nowodworskiego Magdaleny Biernackiej z zastępcą Pawłem Calakiem, otwarto uroczyście Stację Uzdatniania Wody w Henrysinie (gm. Zakroczym).

Zeszłoroczna susza, która nawiedziła gminę Zakroczym doprowadziła do awarii studni głębinowej w Henrysinie. Obniżenie poziomu wód gruntowych oraz powierzchniowych spowodowało liczne uszkodzenia urządzeń wodnych stacji. Konieczne okazało się podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. Odbudowa stacji została wykonana kompleksowo zgodnie z najnowszą technologią. W stacji zamontowano nowoczesne urządzenia uzdatniania i pomiaru jakości wody.

Całkowity koszt prac wyniósł ok. 2,8 mln zł, z czego prawie 80 proc. środków stanowiła promesa z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

TAGI: