I Sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz.