Kamienica: Biskup rozdzielił proboszczów

W parafii pw. Opatrzności Bożej w Kamienicy nie udało się zażegnać konfliktu dwóch proboszczów. Mimo spotkania z dziekanem, biskup płocki musiał podjąć radykalne kroki personalne.

O konflikcie emerytowanego i obecnego proboszcza pisaliśmy pod koniec września w naszym portalu. Materiał znajduje się tutaj.

Mimo spotkania w obecności dziekana zakroczymskiego ks. kan. Andrzeja Redmera, sytuacja nadal pozostawała nie taka jakiej oczekiwałby biskup płocki. W piątek 28 października Kuria Diecezjalna Płocka poinformowała że:

– Ks. mgr Hubert Komorowski dotychczasowy proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Kamienicy został przeniesiony przez Biskupa Płockiego do parafii pw. Św. Macieja w Pawłowie.Urząd proboszcza w nowej placówce obejmie 1 grudnia 2016 r.

– Ks. kan. Jan Pikulski emerytowany proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Kamienicy, zamieszkały na terenie tejże parafii, otrzymał od Biskupa Płockiego nakaz opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania do 1 grudnia 2016 r.

– Ks. mgr Robert Oprawa dotychczasowy proboszcz parafii pw. Św. Macieja w Pawłowie z dniem 1 grudnia 2016 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Opatrzności Bożej w Kamienicy.

Prawdopodobnie decyzja ta zakończy spór proboszczów, którzy zostali rozdzieleni i skierowani do innych placówek duszpasterskich i miejsc zamieszkania.

/PJ/