Kazuń Polski: Czym zatruli się ratownicy medyczni?

W sobotę (8.10) chwilę przed godziną 16 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie, że w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przebywa zespół Ratownictwa Medycznego z Kazunia Polskiego. Istniało podejrzenie, że ratownicy zatruli się czadem. Do remizy OSP Kazuń Polski natychmiast wysłano zastęp z JRG Nowy Dwór Mazowiecki.

Zespół Ratownictwa Medycznego z Kazunia Polskiego stacjonuje w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. To tam mogło dojść do zatrucia przez ratowników. Po przybyciu zastępu z JRG Nowy Dwór Mazowiecki, rota ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych weszła do środka budynku. Nie stwierdzono tam żadnych oznak pożaru a badanie miernikiem wielogazowym nie wykazało stężenia gazów ani tlenku węgla w powietrzu.

Po zamknięciu drzwi i okien strażacy odczekali 30 minut i ponownie po wejściu do środka przeprowadzono badanie miernikiem. Ponownie wynik był negatywny. Po kwadransie ponownie badanie zostało powtórzone i jego wynik nadal nie wykazywał obecności żadnych gazów. Obiekt na piśmie przekazano jednemu z druhów z OSP Kazuń Polski.

Udział w akcji:
531M22 – JRG Nowy Dwór Mazowiecki

/MK/