Krajobraz po bitwie!

Bardzo szybko minęły trzy lata od wyborów samorządowych. Mieszkańcy naszego miasta wybrali nowych radnych oraz burmistrza miasta. Dla większości obywateli nie specjalnie interesujących się polityką, wszystko przebiegło zgodnie z ich intencjami wyborczymi.

Ale dla uważnego obserwatora sytuacja polityczna w naszym mieście uległa dalszej degradacji. W wyniku mistrzowsko przeprowadzonej kampanii wyborczej przez będące u władzy od paru kadencji ugrupowanie mające w nazwie Wiarygodność, Niezależność, Dialog nastał stary dwór czyli Rada Miejska i „nowy” ten sam burmistrz.

Wyniki wyborów pokazały jakie jest prawdziwe oblicze WND. Po pierwsze funkcjonuje tu zasada „kto nie jest z nami, to jest przeciwko nam” i należy się go w sposób nie budzący wątpliwości wyeliminować z gry. W tym ugrupowaniu nie liczy się mądrość, fachowość, doświadczenie w pracy społecznej, tylko bezgraniczna uległość wobec swego przywódcy. Dla radnych z WND nie liczy się praca dla wyborców tylko pilnowanie własnych interesów osobistych czy też rodzinnych. Świadczą o tym fakty. Na 21 radnych obecnej rady miejskiej, 15 to radni reprezentujący WND w różny sposób uzależnieni od bezgranicznej władzy burmistrza miasta.

Potwierdzeniem tych faktów, może być sprawdzenie jakie źródła utrzymania mają radni WND i ich rodziny, gdzie są zatrudnieni. Wystarczy się przejść po urzędzie miasta, siedzibach spółek miejskich, placówkach oświatowych, obiektach sportowych i kulturalnych i spojrzeć na wizytówki znajdujące się na drzwiach do poszczególnych pomieszczeń biurowych. Jeden wielki obraz nepotyzmu.

Za byle ochłap rzucony w ich stronę czyt. radnych WND przez władze miasta (burmistrza ) same ręce idą w górę podczas każdej sesji rady miejskiej. Nie liczy się dobro społeczne tylko pilnowanie własnych interesów. Ponadto radni nie wnoszą żadnych projektów uchwał czy tez inicjatyw Niepodzielnie kieruje wszystkimi pracami Burmistrz.

Nasuwa się pytanie – po co jest Rada Miejska i radni. Odpowiedź jest prosta. Dla realizowania wizji burmistrza.

W tej Radzie opozycja nie m żadnego znaczenia a wszystkie postulaty mające polepszenie sytuacji w mieście są eliminowane przez większość czyli WND. Namacalnym przykładem tego postępowania jest destrukcja przez radnych WND, zgłaszanych na sesjach rady postulatów, projektów i wniosków przez radną Agnieszkę Kowalską.

W naszym mieście jest tak jak za czasów głębokiego „peerelu.” Jedna słuszna władza to WND i jedynie słuszny burmistrz to ojciec duchowy WND. Na szczęście znalazła się grupa realnie myślących obywateli naszego miasta i postanowiła poprzez referendum zmienić istniejący stan rzeczy.

Z żalem trzeba stwierdzić, że znowu mistrzowsko przeprowadzona przez ugrupowanie trzymające władzę kampania uniemożliwiła pozbawienie urzędu burmistrza .Pomimo bojkotu referendum przez członków WND oraz osób uzależnionych od burmistrza kilka tysięcy rozsądnie myślących mieszkańców naszego miasta było za odwołaniem .Jest to bardo dobry znak przed kolejnymi wyborami.

Jak pokazały ostatnie ale i poprzednie wybory, ugrupowanie WND nie odda władzy w tzw, sposób demokratyczny. Ostanie wybory samorządowe oraz referendum za odwołaniem burmistrza pokazały jaką siłą finansową dysponuje WND. Za pieniądze można zrobić wszystko a głównym specjalistą w tej dziedzinie jest przywódca WND.

Zbliżają się kolejne wybory, będzie to okazja do oceny obecnej władzy która w ostatnich latach z miasta zrobiła wieś.

Dlatego też jako były radny , mając prawie dwudziestoletnie doświadczenie w pracy społecznej szczególnie samorządowej chciałbym poprzez media przedstawić mieszkańcom naszego miasta właściwy obraz sprawowania władzy przez ugrupowanie WND , nie ten opisywany w propagandówce wydawanej za pieniądze podatnika pod nazwą „Fakty Nowodworskie „.

Ocena moja będzie obiektywna bez podtekstów politycznych. W kilkunastu felietonach postaram się zapoznać mieszkańców z faktami na które należy zwrócić przed podjęciem decyzji na kogo mamy oddać głos wyborczy.

Oleksiak Włodzimierz