Kronika Nowodworskiej Straży Miejskiej od 05.06 do 10.06.2017

Prezentujemy najnowszą kronikę nowodworskiej Straży Miejskiej za okres od 5 do 10  czerwca. Materiał przygotowała mł. spec. Małgorzata Wójcik.

Z notatnika strażnika…

Jak co tydzień zaczynamy naszą kartkę z notatnika informacją na temat kontroli porządkowych, jakie strażnicy przeprowadzili, nanosząc nieprawidłowości na protokół i robiąc dokumentację fotograficzną. Każdy protokół jest zarejestrowany a kopia przekazywana do właściwego wydziału lub instytucji celem usunięcia nieprawidłowości. A oto kilka z nich:
05.06. ul. Jana Pawła- zerwany przewód telekomunikacyjny,
05.06. ul. Sportowa- zerwany przewód telekomunikacyjny,
08.06. wał przeciwpowodziowy, na koronie – ścierwo kota,
09.06. ul. Gen. Thommee- brak pokrywy latarni ulicznej,

06.06. ul. Żołnierzy Września- na jezdni ścierwo kota,
06.06. ul. Mieszka I- uszkodzony właz studzienki,
07.06. ul. Mieszka I- uszkodzony właz studzienki,
Dokonano rekontroli w/w nieprawidłowości zostały usunięte.

Wykroczenie popełnili sprawcy, którzy prawdopodobnie w dniu 03.06.2017r. rozwieszali ogłoszenia na latarniach, słupach telekomunikacyjnych i w innych miejscach do tego niewyznaczonych; i tu musimy zatrzymać się na chwilę i zacytować art. 63a kodeksu wykroczeń, każdy, kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez wymaganej zgody właściciela lub zarządcy budynku, ogrodzenia, latarni itp., podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Wobec takiej osoby można również orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1.500 złotych, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego. Nie możemy umieszczać plakatów, ulotek, afiszy w miejscach gdzie administrator czy zarządca sobie tego nie życzy. Są wyznaczone w budynkach mieszkalnych różne tablice ogłoszeniowe, jednak zawsze powinniśmy posiadać zgodę administratora. Oczywiście możemy też skorzystać ze słupów ogłoszeniowych, które są w naszym mieście i tu o zgodę nie trzeba się pytać. Za naklejanie ogłoszeń, plakatów w nieodpowiednich miejscach można zapłacić mandat w wysokości 500 złotych.

Przejdźmy do kolejnej kartki z notatnika-ruch drogowy.
W minionym tygodniu strażnicy podejmowali interwencje m.in.
05.06 ul. J. Nałęcza/Modlińska znak B-36 oraz linia ciągła-pouczenie,
05.06. ul. Zakroczymska- pojazd dostawczy zaparkowany wzdłuż linii ciągłej-pouczenie,
9.06. ul. J. Nałęcza- parkowanie wzdłuż linii ciągłej-pouczenie,
9.06. ul. J. Nałecza/Modlińska- parkowanie wzdłuż linii ciągłej-pouczenie,
09.06. ul. J. Nałęcza- parkowanie wzdłuż linii ciągłej- 1 raz MKK

Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni.
7.06. teren lotniska Warszawa-Modlin- parkowanie w miejscu obowiązywania znaku B-36-pouczenie,
6.06 teren lotniska Warszawa-Modlin- parkowanie w miejscu obowiązywania znaku B-36-pouczenie,
8.06. teren lotniska Warszawa-Modlin- parkowanie w miejscu obowiązywania znaku B-36-pouczenie,
06.06 teren lotniska Warszawa-Modlin- parkowanie w miejscu obowiązywania znaku B-36 -1 raz MKK,
08.06. teren lotniska Warszawa-Modlin znak B-36 -1 raz MKK,

Art., 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego podlega karze grzywny albo karze nagany.
8.06. ul. Berlinga pojazd ciężarowy zaparkowany w poprzek zatoki
Kierowca pojazdu, który zajmuje więcej niż jedno miejsce parkingowe może zostać ukarany mandatem w wysokości 100 zł oraz 1 punktem karnym, zgodnie z art. 97kw. Ponadto:
Art. 46.
2. Zabrania się postoju:
5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

9.06. wjazd do szpitala zablokowany przez parkujące pojazdy – pouczeni kierujący natychmiast przestawili pojazdy. Każda sytuacja jest inna. Nie zawsze strażnicy kończą interwencję mandatowo, często wystarczy zwykłe pouczenie, jeśli sprawca wykroczenia rozumie błąd i zagrożenie, jakie spowodował.
9.06 ul. Legionów/Modlińska- cztery pojazdy zaparkowane na przejściu dla pieszych-pouczenie,
10.06. ul. Zakroczymska/Kościuszki- pojazd zaparkowany na przejściu dla pieszych-pouczenie,
6.06. ul. Warszawska/J Nałęcza- parkowanie w obrębie skrzyżowania-pouczenie,
06.06. ul. Warszawska/J Nałęcza- parkowanie w obrębie skrzyżowania- 1 raz MKK

Kodeks drogowy zakazuje zatrzymywania i postoju pojazdów na skrzyżowania i przejściach dla pieszych, przejazdach rowerowych, tramwajowych i kolejowych, w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na autostradach i drogach ekspresowych. Auto można zaparkować w odstępie 10 m od „zebry” i to tylko wówczas, gdy nie zakazuje tego inny znak. Minimum 10 m odstępu należy zachować także parkując samochód w rejonie skrzyżowania, przejazdu kolejowego i tramwajowego oraz przejazdu rowerowego. Zostawienie samochodu na przejściu dla pieszych lub skrzyżowaniu może kosztować aż 300 zł mandatu.

Na koniec pragniemy przypomnieć wszystkim, że nasze miasto jest monitorowane 24h na dobę, a czujne oko operatora widzi bardzo dużo:
05.06. Amfiteatr – trzy osoby spożywały alkohol w miejscu niedozwolonym, 3 razy MKK
07.06 Al. Róż, plac zabaw– 2 razy MKK, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym,
07.06. ul. Kolejowa „Taras widokowy”- 1 raz MKK spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym,
08.06. ul. Kolejowa „taras widokowy” -1 raz MKK spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym,
09.06. ul. Paderewskiego -1 raz MKK spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym,
10.06 ul. Kolejowa „Taras widokowy”-1 raz MKK spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym,
Osoba spożywająca napój alkoholowy w miejscu publicznym, popełnia wykroczenie karane grzywną. Jej wysokość została wskazana w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń i wynosi 100 zł.

Podstawa prawna
Art. 14, art. 431 pkt 1–2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356) . Art. 11 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 12, poz. 114 Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. poz. 520).

05.06. Modlin Twierdza – wybryk nieobyczajny (miejsce publiczne to nie toaleta) -1 raz MKK
Art. 140. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Na koniec jeszcze informacja: W dniu 09.06. na placu zabaw przy ul. Spacerowej, znaleziono klucze na czerwonej smyczy. Są one do odebrania w Urzędzie Miasta w Straży Miejskiej.