Kronika Nowodworskiej Straży Miejskiej od 15 do 23 kwietnia

Prezentujemy najnowszą kronikę nowodworskiej Straży Miejskiej za okres od 15 do 23 kwietnia. Materiał przygotowała mł. spec. Małgorzata Wójcik.

Z notatnika strażnika….

Ostatni tydzień obfitował niestety w kilkanaście interwencji związanych z niewłaściwym parkowaniem, najczęściej popełniane wykroczenia to parkowanie w strefie obowiązywania znaku B-36 „Zakaz zatrzymywania się „ przypomnijmy, że oznacza to całkowity zakaz w tym miejscu, nie można zatrzymać się nawet „na chwilkę”. Zgodnie z kodeksem wykroczeń przewidziany za to wykroczenie mandat jest w kwocie 100 zł i 1punkt karny.

Następnym nagminnie popełnianym wykroczeniem jest nie zachowanie odległości 10 metrów od skrzyżowania i przejścia dla pieszych i taka właśnie sytuację obserwują codziennie pracownicy monitoringu na skrzyżowaniu ul. J. Nałęcza i ul. Warszawskiej, podobnie jest na skrzyżowaniu ul. J. Nałęcza z ul. Modlińską. Parkowanie w taki sposób może skutkować MKK w kwocie 300 zł i 1 pkt karny. Przypomnieć musimy również, aby parkując na chodniku w miejscu dozwolonym pozostawić przejście dla pieszych minimum 1, 5 metra tak, aby osoba z wózkiem czy osoba niepełnosprawna mogła tym chodnikiem przejechać.

Art. 47. 
1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że: 
1. na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2. szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3. pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Parkowanie na ścieżkach rowerowych,
Art. 49.pkt 11 Zabrania się zatrzymania pojazdu:   na drodze dla rowerów.
Według taryfikatora takie parkowanie skutkuje MKK w wysokości 100 zł 1 pkt karny.

I ostatnie najczęściej popełniane wykroczenie to parkowanie wzdłuż linii ciągłej
Art. 49. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 
4. na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
5. na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;

Ponownie zwracamy się o rozwagę zrozumienie, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami ruchu drogowego oprócz nas są inni kierujący oraz piesi, rowerzyści i motocykliści.

W minionym tygodniu pouczono osiemnastu kierujących, a w pięciu przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe, m.in.
18.04 ul. Modlińska/J. Nałęcza parkowanie przy podwójnej linii ciągłej,
19.04. teren Portu lotniczego Warszawa-Modlin, parkowanie w strefie obowiązywania znaku B-36,
20.04 ul. Boh. Modlina utrudnienie wjazdu na posesję,
20.04. ul. Wybickiego znak B – 36,

W lutym br. strażnicy udokumentowali popełnienie wykroczenia poprzez zaparkowanie na ścieżce rowerowej, niestety kierowcy nie było w pojeździe, dlatego pozostawiono wezwanie na przedniej szybie za wycieraczką. W dniu 19.04 kierująca pojazdem zgłosiła się i przyjęła nałożony na nią mandat.
Ponadto sporządzono 10 protokołów porządkowych dotyczących usterek bądź zagrożeń, jakie miały miejsce w ubiegłym tygodniu a mianowicie:
20.04. ul. J Nałęcza awaria rogatek – przekazano do dyżurnego PKP Nasielsk. W tym miejscu obserwujemy codziennie jak bardzo niektórzy narażają swoje życie i zdrowie przechodząc, gdy rogatki są zamknięte. Należy przypomnieć, że kodeks drogowy mówi jasno – Za wjazd na czerwonym świetle grozi od 300 do 500 zł mandatu i 6 punktów karnych. Natomiast omijanie opuszczonych zapór to 300 zł i 4 punkty karne.

18.04. ul. Prądzyńskiego – otwarta brama transformatorowa
18.04. ul. Wojska Polskiego – dziura w trawniku w głąb ziemi zgłoszenie telefoniczne
18.04. ul. Partyzantów – dziura w ziemi
20.04. rondo Paderewskiego/Modlińska – uszkodzona kostka
20.04. ul. Lipowa – uszkodzony właz studzienki telekomunikacyjnej
22.04. ul. Strażacka informacja od mieszkanki o zwisającym przewodzie

We wszystkich przypadkach strażnicy reagowali zabezpieczając miejsce, jeśli była taka możliwość sami usuwali nieprawidłowość lub zgłaszali do właściciela monitorując oczywiście naprawienie lub usunięcie nieprawidłowości.

19 kwietnia dyżurny SM otrzymał informację, iż na ul. Miodowej leży nietrzeźwy mężczyzna natychmiast na miejsce udała się załoga, strażnicy po podejściu do leżącego mężczyzny nie wyczuli jednak charakterystycznej woni alkoholu. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę szpitala, ponieważ potrzebował on pomocy medycznej.

22.04. Park Wybickiego godziny późno wieczorne operator monitoringu zaobserwował dziwne zachowanie grupy ludzi przy infomacie. Jeden z mężczyzn uderzył pięścią w urządzenie, po czym wszyscy oddalili się na ławkę w parku. Natychmiast powiadomił o zaistniałym zdarzeniu dyżurnego Komendy Powiatowej Policji, który na miejsce wysłał załogę,. Tym razem infomat nie „ucierpiał”, a mężczyźni zostali przez policjantów pouczeni o właściwym korzystaniu z urządzeń elektronicznych.

21.04 ul. Młodzieżowa, plac zabaw i tu czujne oko kamery zauważyło młodzież, która beztrosko korzysta z urządzeń przeznaczonych dla dzieci (regulamin placu zabaw) w sposób, który budzi wiele zastrzeżeń na miejsce udał się patrol strażników, którzy przeprowadzili rozmowę z młodzieżą informując ich o regulaminie, który obowiązuje na placu zabaw po naszej interwencji młodzież opuściła plac zabaw.

W ubiegłym tygodniu skierowano cztery wnioski o ukaranie do Sądu:

– za zakłócanie porządku publicznego.
Art. 51.
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
– Parkowanie wzdłuż linii ciągłej oraz w miejscu obowiązywania znaku B-36, a także nie okazanie dokumentu pojazdu osobie upoważnionej.
-Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.
– Wprowadzenie w błąd
Art. 66 kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

mł. spec. Małgorzata Wójcik