Kronika Nowodworskiej Straży Miejskiej od 22 do 27 maja

Prezentujemy najnowszą kronikę nowodworskiej Straży Miejskiej za okres od 22 do 27 maja. Materiał przygotowała mł. spec. Małgorzata Wójcik.

Z notatnika strażnika…

W minionym tygodniu do naszej straży zgłoszono szereg nieprawidłowości na terenie miasta m.in.:

22.05 uszkodzone znaki ul. 29 Listopada, Bema i Malewicza, przekazano do zarządcy drogi sporządzono protokół,

22.05. ul. Naftowa ścierwo kota leżące na drodze – przekazano do Firmy utylizującej,

23.05. ul. Boh. Modlina przewrócony znak A-7, C-2 sporządzono protokół i przekazano do zarządcy drogi,

25.05. ul. Boh. Modlina, ścierwo kota leżące na jezdni – przekazano do firmy utylizacyjnej,

25.05. ul. Zakroczymska/Targowa uszkodzona obręcz pokrywy studzienki telekomunikacyjnej – zabezpieczono i przekazano to Firmy TP SA,

Ul. Chemików teren na parkingu zanieczyszczony po spalonym pojeździe, sporządzono protokół i przekazano właścicielowi celem uprzątnięcia.

Otrzymujemy również dużo zgłoszeń o leżących na ulicy czy chodniku nietrzeźwych. W takich przypadkach zgodnie z przepisami należy zadbać o bezpieczeństwo i stan zdrowia takiej osoby, a więc na miejsce musi zostać wezwana karetka pogotowia, gdy lekaż po zbadaniu stwierdzi, że osoba nie wymaga hospitalizacji i może zostać oddana pod opiekę, staramy się znaleźć rodzinę nietrzeźwej osoby aby zaopiekowali się nią nie dopuszczając do ponownego wyjścia na ulicę, a tym samym ponownego stworzenia zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu. Jeśli nie uda się ustalić rodziny, nietrzeźwy(a) zawożony jest do Warszawy do Ośrodka MONAR. Niektórzy z nich są zabierani przez kolegów, a niektórzy sami o własnych siłach oddalają się do swoich domów przed przybyciem patrolu, co możemy zaobserwować na kamerach. Są jednak „przypadki”, którym potrzebna jest pomoc. I tak w tym tygodniu dwukrotnie przewieziono nietrzeźwe osoby do Warszawy do Ośrodka MONAR, a jedna oddano pod opiekę rodziny.

Pogoda sprzyja spacerom, ale też niestety amatorom spożywania alkoholu w miejscach publicznych takich jak skwery, parki i place zabaw. W tym tygodniu strażnicy podjęli interwencje wobec osób spożywających alkohol w następujących miejscach:

23.05. Skwer Solidarności,

25.05. plac zabaw ul. Modlińska,

26.05. ul. 29 Listopada,

26.05. Skwer Solidarności,

27.05. ul. Mazowiecka przy pomniku,

23.05. ul. Warszawska przy pomniku,

23.05. ul. Mickiewicza,

25.05. plac zabaw ul. Modlińska,

26.05. plac zabaw ul. Sempołowska,

22.05 ul. 29 Listopada.

Ten tydzień niczym się nie różnił od poprzedniego jeśli chodzi o wykroczenia w ruchu drogowym. Strażnicy podejmowali interwencje własne oraz bardzo często zgłaszane przez mieszkańców:

22.05 ul. J. Nałęcza, Fiat parkowanie wzdłuż linii ciągłej,

22.05. rejon Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, pojazd Citroen zaparkowany w miejscu obowiązywania znaku B-36,

22.05. rejon Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, pojazd Toyota zaparkowany w miejscu obowiązywania znaku B-36,

25.05. rejon Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, pojazd Audi zaparkowany w miejscu obowiązywania znaku B-36,

25.05. ul. Paderewskiego utrudnienie parkowania,

Ul. Bohaterów Modlina, utrudnienie wjazdu do przedszkola,

25.05. skrzyżowanie ulic Modlińska/Słowackiego, pojazd Seat zaparkowany w obrębie skrzyżowania,

25.05. rejon Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, pojazd Peugeot zaparkowany przy przejściu dla pieszych,

25.05 ul. Batalionu Elektrotechnicznego, pojazd Nissan zaparkowany w miejscu obowiązywania znaku B-36,

25.05. ul. Kolejowa, 16 pojazdów zaparkowanych na terenie zielonym,

25.05. ul. Modlińska, pojazd Citroen zaparkowany w miejscu obowiązywania znaku B-36,

26.05. ul. Modlińska/Legionów parkowanie w obrębie skrzyżowania

26.05. Dębowy Park – cztery pojazdy zaparkowane w miejscu do tego nie wyznaczonym.

Ponadto podczas rutynowych pieszych kontroli strażnicy ujawnili:

23.05. ul. 29 Listopada młodzież paląca papierosy w wiatrołapie- przeprowadzono rozmowę i zgłoszono do szkoły,

23.05. park im. Józefa Wybickiego znaleziono torebkę – pustą,

23.05 rejon ZS nr 3 piesek mały czarny, brak właściciela został przewieziony do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim,

24.05. mały ranny ptak, który potrzebował fachowej opieki został przewieziony do „Ptasiego Azylu” w ZOO Warszawa.

Operatorzy monitoringu codziennie ujawniają nowe naruszenia porządku: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwe parkowanie, zakłócanie ciszy nocnej, nie zachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia jak również nie posprzątanie po swoim pupilu. I tak przy ul. Malewicza właściciel niestety nie miał zamiaru posprzątać po swoim psie, został ukarany MKK.

23.05 plac zabaw uL. Młodzieżowa, grupa młodzieży skacze po urządzeniach dla dzieci, podczas interwencji okazało się, że byli to tzw. „parkurowcy”, pouczeni o zachowaniu zgodnym z regulaminem, zmienili lokalizację do swoich ćwiczeń.