Kronika Straży Miejskiej od 10 do 14 kwietnia

Prezentujemy najnowszą kronikę nowodworskiej Straży Miejskiej za okres od 10 do 14 kwietnia. Materiał przygotowała mł. spec. Małgorzata Wójcik.

… Z notatnika strażnika…

W minionym tygodniu do naszej straży zgłoszono szereg nieprawidłowości na terenie miasta:
10.04 Wydobywanie się piany ze studzienki kanalizacyjnej –powiadomiono ZWiK nieprawidłowość została usunięta, niestety w dniu wczorajszym tj. 13.04 ponownie ujawniono w/w nieprawidłowość. Piana wydobywająca się ze studzienki kanalizacyjnej zapachem przypominała płyn kuchenny. Ustalono sprawcę w/w nieprawidłowości i sporządzono stosowna dokumentację zobowiązując do usunięcia i zadbania, aby na przyszłość problem ponownie nie „wypłynął”. Odrębne czynności w tej sprawie prowadzi ZWiK.

11.04. operator monitoringu zauważył, iż w wyniku silnych podmuchów wiatru, jakie miały miejsce w w/w dniu przewróciła się reklama na dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego, powiadomiono właściciela, który ja właściwie zabezpieczył. W tym samym dniu podobne zdarzenie miało miejsce na ul. 29 Listopada, podmuch wiatru naruszył reklamę na sklepie, powiadomiono właściciela i zobowiązano do naprawienia.

Sprawa nadłamanego konaru przy ul. Ledóchowskiego znalazła swoje szczęśliwe zakończenie, od kilku dni mieszkańcy informowali nas o zagrożeniu przy w/w ulicy, a mianowicie nadłamany konar drzewa zwisał niebezpiecznie nad chodnikiem w rozmowie z właścicielem terenu tj. Agencją Mienia Wojskowego ustalono, iż są w trakcie przetargu i w obecnej chwili nie mogą załatwić tego „problemu”. Ponieważ w dniu 12.04.2017r doszło do dalszego pęknięcia drzewa i powstało realne zagrożenie podjęto decyzję o natychmiastowym ucięciu konaru o czym poinformowano telefonicznie przedstawiciela Agencji Mienia Wojskowego. O wsparcie poproszono PSP oraz OSP Ratownictwo Wodne, którzy udali się na miejsce i przy pomocy podnośnika usunięto nadłamany konar.

12.04. otrzymaliśmy informację telefoniczną, że na ul. Spokojnej, leży ranny kot prawdopodobnie potrącony przez samochód, który nie jest w stanie poruszać tylnymi łapami. W celu udzielenia pomocy przewieziono ranne zwierzę do lecznicy weterynaryjnej „Mastif”.

12.04. otrzymaliśmy informację telefoniczną, że na ul. Spokojnej, leży ranny kot prawdopodobnie potrącony przez samochód, który nie jest w stanie poruszać tylnymi łapami. W celu udzielenia pomocy przewieziono ranne zwierzę do lecznicy weterynaryjnej „Mastif”.

Ponadto w dniu 13.04 sporządzono protokoły z zaśmieconego terenu w okolicy stacji gazowej przy ul. Gospodarczej oraz zabezpieczyli i zgłosili do właściciela rozbity klosz lampy ulicznej w Modlinie starym przy ul. Przeskok.

Pora wiosenna sprzyja spacerom, ale też niestety amatorom spożywania alkoholu w miejscach publicznych takich jak skwery, parki i place zabaw. W tym tygodniu ukaraliśmy MKK trzy osoby zgodnie z art. 43’ u.w.t.p.a,

13.04 pracownik monitoringu zauważył grupę młodzieży w rejonie Amfiteatru, która w rękach trzymała alkohol w postaci piwa. Na miejsce udał się patrol, który ustalił, iż butelki były zamknięte. Przeprowadzono rozmowę z młodzieżą, która „nie zdążyła” popełnić wykroczenia. Również w Amfiteatrze dwóch młodych ludzi spożywało alkohol, niestety jeden z nich po wylegitymowaniu okazał się być osobą nieletnią. Na miejsce został wezwany opiekun prawny w/w a informacja o zdarzeniu przekazana właściwym organom i instytucjom, „Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

10.04 . podczas rutynowych kontroli miejsc zagrożonych strażnicy zauważyli mężczyznę, który na placu zabaw palił papierosa. Został on ukarany MKK za palenie papierosów na placu zabaw zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, art. 13 ust., 2  która to zabrania m.in. palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych systemu oświaty i pomocy społecznej, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakładów pracy, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w środkach transportu publicznego, na przystankach komunikacji miejskiej, w pomieszczeniach obiektów sportowych, w miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci czy w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 w/w ustawy, podlega karze grzywny do 500 zł.

Ponadto trzykrotnie ukarano, MKK za niewłaściwe parkowanie w rejonie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, oraz 14 razy pouczono kierujących, którzy m.in. zaparkowali na trenie zielonym, w odległości mniejszej niż 10m od przejścia dla pieszych, przy drzwiach wejściowych do klatki schodowej, w obrębie skrzyżowania oraz na całej szerokości chodnika.

Kilkukrotnie udzielano pomocy podczas utrudnionego wyjazdu z parkingu lub bramy własnej posesji. Podczas pieszego patrolu strażnicy zauważyli otwarty pojazd marki Mercedes skontaktowali się z dyżurnym KPP celem sprawdzenia czy pojazd nie jest kradziony po uzyskaniu informacji negatywnej ustalono właściciela i poinformowano go o niezamknięciu drzwi.

W szkołach w ubiegłym tygodniu zrealizowano tematy: „odpowiedzialność prawna nieletnich” oraz „wypadek na drodze”

Operatorzy monitoringu codziennie ujawniają nowe naruszenia porządku: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwe parkowanie, zakłócanie ciszy nocnej, nie zachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia jak również nie posprzątanie po swoim pupilu. I tak przy ul. 29 Listopada właściciel niestety nie miał zamiaru posprzątać po swoim psie, został ukarany MKK.

Na koniec publikujemy zdjęcia piesków, które w ubiegłym tygodniu zostały znalezione i przewiezione do schroniska właścicieli czworonogów prosimy o kontakt ze schroniskiem w Nowym Dworze Mazowieckim.
10.04. ul. Kolejowa pies rasy mieszanej białej maści.-

10.04. oś Pólko młody pies rasy mieszanej maści czarnej.

12.04. ul. Malewicza mały piesek podobny do sznaucera maści czarnej z pomarańczową obrożą.mł. spec. Małgorzata Wójcik