Kronika Straży Miejskiej od 3 do 9 kwietnia

Prezentujemy najnowszą kronikę nowodworskiej Straży Miejskiej za okres od 3 do 9 kwietnia. Materiał przygotowała mł. spec. Małgorzata Wójcik.

Z notatnika strażnika
W minionym tygodniu Straż Miejska przeprowadziła 71 interwencji w zakresie przestrzegania przepisów porządku publicznego oraz ruchu drogowego.

Prowadzone kontrole czystości w mieście przynoszą efekty sporządzone w ubiegłych tygodniach protokoły z uwagami systematycznie są odpisywane, jako zrealizowane. W tym tygodniu sporządzone zostały protokoły porządkowe dotyczące terenów:

– 03.04.2017 r. nieporządek przy sklepie Lewiatan znajdującego się na ul. Bohaterów Modlina oraz zaśmiecenia terenu przy stacji Trafo.
– 07.04.2017 r. zaśmiecenie terenu na ul. J. Nałęcza. Teren został zanieczyszczony w dwóch miejscach, jedno odpadami okiennymi drugie w okolicach drogi i bloków. W dalszym ciągu prowadzone są czynności w celu uprzątnięcia. Ul. Młodzieżowa przy placu zabaw wystające z płyt betonowych pręty stwarzające zagrożenie dla bawiących się tam dzieci miejsce zabezpieczono a właściciela zobowiązano do natychmiastowej naprawy, ul. Warszawska przepełniony kontener na śmieci odpadami z remontu jednego z lokali. Wszystkie nieprawidłowości zostały zgłoszone właściwym organom i osobom prywatnym celem uprzątnięcia bądź naprawy. Na bieżąco kontrolowane są nieprawidłowości zgłaszane w poprzednich tygodniach i monitorowane ich usuwanie.

– 04.04.2017r. do dyżurnego wpłynęło zgłoszenie dotyczące osoby nietrzeźwej znajdującej się na ul. Warszawskiej. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce, dokonując oceny sytuacji, skontaktowali się z rodziną w/w mężczyzny i oddali go pod ich opiekę.
– 06.04.2017r. ukarana MKK została osoba spożywająca alkohol w miejscu publicznym.
– 07.04.2017 r. na ul. 29 Listopada MKK kredytowanym ukarano osobę spożywającą alkohol w miejscu publicznym, ul. Zakroczymska, ul. Dworcowa oraz ul. Kolejowa, trzy osoby ukarane MKG również za spożywanie w miejscu publicznym art.. 43’u.w.t.p.a.

Z uwagi na częste zgłoszenia telefoniczne Straż Miejska nasiliła kontrole w Parku im. J. Wybickiego odnośnie młodzieży, która spożywa tam alkohol i pali wyroby tytoniowe, z młodzieżą przeprowadzana jest rozmowa a informacje przekazywane są do szkół.

W dniu 04.04.2017 r. podczas rutynowego patrolu w rejonie Modlina Starego w rozmowie z mieszkańcami funkcjonariusze uzyskali informację, iż na jednej z posesji gdzie mieszka starsza kobieta, bez opieki pozostał pies, ponieważ kobieta została zabrana do szpitala. Natychmiast udano się pod wskazany adres gdzie potwierdzono uzyskaną informację. Na podwórku przebywał pies. Posesja była zamknięta, a zwierzę nie miało jedzenia i wody. Ustalono krewnych w/w kobiety, którzy zobowiązali się dbać o psa podczas jej nieobecności. Postanowiono nie umieszczać zwierzęcia w schronisku, a sytuację monitorować codziennie.

W środę tj. 05.04.2017 r. operator monitoringu miejskiego zgłosił patrolowi, że za placem zabaw przy ul. Młodzieżowej, dwóch mężczyzn i kobieta spożywają alkohol, strażnicy miejscy po przybyciu na miejsce zastali rozrzucone butelki po piwie, mężczyźni przyznali, że „wypili po jednym piwie” obu mężczyzn poinformowano o nałożeniu na nich mandatu karnego kredytowanego i możliwości odmowy jego przyjęcia, z czego jeden z nich skorzystał w związku z powyższym mężczyźnie wręczono pouczenie o prawach i obowiązkach osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia i poinformowano go o skierowaniu wniosku do sądu drugi mężczyzna przyjął MKK..

W czwartek 06.04.2017r. funkcjonariusze otrzymali informacje od operatora monitoringu o zdarzeniu drogowym, jakie miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Legionów. Kierujący Fiatem Punto zderzył się ze Skodą Fabią. Kierujący Fiatem jadąc ul. Legionów na skrzyżowaniu z ul. Modlińską nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu Skodą. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli teren, podczas gdy strażacy udzielali pierwszej pomocy kierującym. Kierowca Skody został zabrany do szpitala, natomiast sprawcę wypadku, kierowcę fiata, po przybyciu na miejsce przejęła załoga policji. Po rutynowym badaniu na zawartość alkoholu w wydmuchiwanym powietrzu – wynik pozytywny – policja przewiozła do Komendy Powiatowej Policji. Dalsze czynności prowadzi tu KPP. Strażnicy wyłączyli z ruchu jeden pas i zabezpieczali teren zdarzenia do godz. 21:30.

W wyniku kontroli w ruchu drogowym w ubiegłym tygodniu pouczonych zostało 15 kierujących pojazdami.
– 04.04.2017 r. Samochód marki OPEL zaparkowany na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Słowackiego przy przejściu dla pieszych ograniczał widoczność dla pieszych. Pouczono kierowcę, który przeparkował pojazd, ul. J. Nałęcza strażnicy pouczyli kierującą pojazdem, który zaparkowany został przy podwójnej linii ciągłej. Samochód został przepakowany pouczono również kierowcę Seicento, który zaparkował pojazd pomimo obowiązującego znaku B-36 samochód przeparkowano.
Z uwagi na nieobecność kierujących pojazdami w niektórych przypadkach pozostawiono „uwagę”, jako formę pouczenia dla kierującego na przedniej szybie pojazdu.
W związku z częstym łamaniem przepisów ruchu drogowego właśnie na tej ulicy przypominamy, iż zabronione jest parkowanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych jak również w obrębie skrzyżowania, zabronione również jest parkowanie wzdłuż linii ciągłej, parkowanie w ten sposób może skutkować ukaraniem kierowcy mandatem karnym kredytowanym w wysokości 300zł i 1 punkt karny.
– 06.04.2017 r. pouczono kierującą, która zaparkowała w miejscu obowiązywania znaku B-36, na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
Niestety nie wszyscy kierujący stosują się do pouczeń i nagminnie łamią przepisy, w takich przypadkach strażnicy są zmuszeni nakładać na kierujących MKK, gdyż wcześniejsze formy pouczeń słownych jak również pozostawionych uwag nie skutkują i tak w ubiegłym tygodniu 12 interwencji zakończono postępowaniem mandatowym:

– 03.04.2017 r. wystawiono dwa mandaty karne kredytowane osobom spożywającym alkohol w miejscach niedozwolonych zgodnie z art. 43’u.w.t.p.a. Tego samego dnia ukarano dwóch kierowców MKK za niewłaściwe parkowanie oraz MKG ukarany został właściciel pojazdu za nie wskazanie kierującego zgodnie z art. 96 §3 kw. (Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie).
– 04.04.2017 r. ukarano czterech kierowców MKK za parkowanie w miejscu obowiązywania znaku B-36 – „zakaz zatrzymywania się”, wystawione mandaty dotyczyły rejonu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Tego samego dnia wystawione zostały dwa MKG kierowcy, który zaparkował pojazd przy przejściu dla pieszych w rejonie ulic Przejazd i Zakroczymska (art. 97 kw.) oraz za brak dokumentów art. 95kw., (Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany).

W ubiegłym tygodniu skierowano również dwa wnioski do sądu. Pierwszy z nich dotyczy sprawy wspomnianej w naszej poprzedniej relacji tj. kobiety, która nie przyjęła mandatu karnego kredytowanego za niewłaściwe parkowanie na ul. Bohaterów Modlina. Drugi z nich dotyczy sprawy z Osiedla Młodych, gdzie kierujący naruszył warunki postojów pojazdów ciężarowych w obszarze zabudowanym art.97 kw. Dodatkowo został objęty wykroczeniem za nie wskazanie przez właściciela pojazdu tego, komu powierzył pojazd, naruszając art. 96 § 3 kw.

Z zadań profilaktycznych w tym tygodniu zrealizowano tematy:
„bezpieczny internet”, „wypadek na drodze” oraz „odpowiedzialność prawna nieletnich”

mł. spec. Małgorzata Wójcik