Krystyna Nasiadka – Radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz.

Krystyna Nasiadka, radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, złożyła oświadczenie majątkowe.

W 2015 roku radna za pełnienie funkcji radnej otrzymała wynagrodzenie w kwocie 19.077,84 złote. Krystyna Nasiadka obecnie przebywa na emeryturze, której wysokość w minionym roku wyniosła 45.559,92 złote. Za udział w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobrała wynagrodzenie w kwocie 3.600 złotych. Łącznie dochody radnej to 68.237,76 złotych.

Krystyna Nasiadka jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 53,40m2 o wartości 185.000 złotych oraz posiada samochód marki Chevrolet z 2006 roku. Radna nie spłacała w 2015 roku żadnego kredytu. Jak zadeklarowała w oświadczeniu majątkowym posiada pieniądze w polskiej walucie w sumie 58.747,03 złote.

Radna w swoim okręgu wyborczym jest bardzo aktywna. Dba o swoje otoczenie jak i bezpieczeństwo na nim interweniując często w sprawach mieszkańców. W trakcie kampanii referendalnej stanowczo opowiedziała się przeciw odwołaniu burmistrza. W ramach Budżetu Obywatelskiego złożyła wnioski dotyczące terenów przy ulicy Sempołowskiej. Jest przewodniczącą Zarządu Osiedla nr 4.