Kwota dotacji dla przedszkoli

W związku zmianą  planu wydatków bieżących budżetu Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki podjętych uchwałą Nr XL/479/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 maja 2014r, w sprawie zmiany uchwały budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zmianie ulega wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli i wynosi 623,80  zł., co stanowi 75% ogółu kosztów ponoszonych miesięcznie na jedno dziecko w przedszkolu i oddziale przedszkolnym stanowiących kwotę 831,73 zł.

UM  Nowy Dwór Maz