Leoncin: „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” to kampania społeczna rozpoczęta w 2014 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego. W tym kontekście zakresowym odbywają się spotkania w szkołach na terenie województwa mazowieckiego.

W środę 29 marca br. w Zespole Szkół w Leoncinie w ramach kampanii zorganizowane zostały zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie klas 3-6 SP i I-III GIM. z Głuska, Górek i Leoncina. Spotkanie z bezpieczeństwem rozpoczęło się od powitania przybyłych gości oraz gospodarzy: Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworski, Krystian Buszta – Radny Powiatu Nowodworskiego, Adam Krawczak – Wójt Gminy Leoncin, Henryk Mędrecki – Sekretarz Gminy Leoncin, Danuta Gmitruk – Inspektor Oświaty w Gminie Leoncin, Waldemar Przeździęk – Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie, Robert Zawadka, Rafał Grodzicki, Sławomir Bakalarski – instruktorzy WORD, Jacek Gzel – Dyrektor ZS w Leoncinie, Irmina Tokarska-Iwaniuk – Dyrektor ZS w Głusku, Jolanta Amine – Dyrektor ZS w Górkach, Sylwia Ochmańska – Komenda Powiatowa Policji w NDM oraz Strażacy z PSP w NDM.

Wszyscy uczestnicy (376 uczniów) podzieleni na 3 grupy i wzięli udział w trzech panelach tematycznych. Pierwszy odbywał się w Hali sportowej. Instruktorzy z Ośrodka Szkolenia Kierowców omówili zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy, uświadamiali również jak ważna dla bezpieczeństwa jest odpowiednia widoczność pieszych i rowerzystów na drodze. Uczniowie mogli też spróbować swych sił na specjalnie ustawionym sprawnościowym torze rowerowym.

Kolejna grupa w tym samym czasie uczestniczyła w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez Strażaków. Druhowie przybliżyli zasady bezpiecznego przeprowadzenia akcji ratowniczej a oprócz wiedzy teoretycznej mogli nabyć doświadczenia praktycznego. Do dyspozycji były fantomy, na których mogli trenować prawidłowość wykonania zabiegu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Trzecim elementem była projekcja filmu dotyczącego konsekwencji spożywania m.in. alkoholu przez osoby niepełnoletnie. Panel prowadzony były przez przedstawicielkę Policji, która przybliżyła uczniom wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w kilku blokach tematycznych. tj. droga, obcy, pies, fajerwerki, narkotyki.

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali rodzinne zestawy odblaskowe, mogli również spróbować swych umiejętności w mobilnym symulatorze jazdy motocyklem, który ustawiony był przed budynkiem szkoły.

TAGI: