Leoncin: Modernizacja budynku dawnego posterunku policji

10 października br. ogłoszony został przetarg na wykonanie modernizacji budynku po dawnym posterunku policji. Nieruchomość będzie pełniła funkcję Dziennego Domu Seniora „Senior – WIGOR”. W budynku planowane jest również otwarcie apteki.

Zakres robót przewiduje m.in: rozebranie ścianek działowych, wymianę posadzek w pomieszczeniach i schodach zewnętrznych, stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, stolarki okiennej, malowanie ścian i sufitów pomieszczeń, przemurowanie i ocieplenie kominów, wymianę rur i rynien spustowych, renowację starych dachów, wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnej, c.o, wymianę instalacji grzewczej – kocioł na pelet, montaż dźwigów osobowych małych.

Termin składania ofert mija 25 października br. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Leoncinie. Zakończenie prac zaplanowane jest na 15 grudnia br.

Dzienny Dom Opieki Senior-WIGOR na terenie gminy Leoncin. W wyniku realizacji zadania powstanie miejsce dziennej opieki dla seniorów tj. osób w wieku 60+ które będzie spełniało wiele funkcji w zależności od potrzeb zgłaszanych przez seniorów i ich rodziny. Celem działalności Dziennego Domu „Senior-WIOGR” będzie także inicjowanie współpracy i łączenie inicjatyw lokalnych prowadzące do skutecznej aktywizacji seniorów oraz włączenia ich w życie społeczności lokalnych. Powstała placówka zapewni miejsca dla około 15 seniorów i będzie funkcjonowała co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 8 godzin dziennie.

/UG Leoncin/