List intencyjny w sprawie przebudowy wałów przeciwpowodziowych

29 listopada w siedzibie urzędu marszałkowskiego władze województwa i władze samorządowe podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki. – To przykład roztropności władz samorządowych i umiejętności współpracy – zauważył marszałek Adam Struzik. Sygnatariusze zobowiązali się do współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej, która będzie pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu przygotowania inwestycji.

Przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki to bardzo ważna inwestycja. Wał zabezpiecza silnie zurbanizowane i ciągle rozwijające się tereny powiatów legionowskiego i nowodworskiego. W sumie chroni przed potencjalną powodzią ponad 64 tys. mieszkańców, z czego 40 tys. osób z powiatu legionowskiego i ok. 23 tys. z nowodworskiego. W sumie wały zabezpieczają ok. 6,8 tys. ha terenów. Znajduje się tu ok. 13 tys. budynków, z czego 67 proc. to domy mieszkalne. Podsumowując, nikt nie ma wątpliwości, co do celowości tej inwestycji. Problemem są jednak pieniądze. Niestety, środki przekazywane przez stronę rządową na modernizację wałów przeciwpowodziowych nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom.

Dlatego, aby przyspieszyć prace, samorządy, których bezpieczeństwo zależy od tej inwestycji, marszałek województwa oraz WZMIUW postanowiły zacieśnić współpracę. Sygnatariusze listu intencyjnego  zobowiązali się do współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej, która będzie pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu przygotowania inwestycji. W sumie samo przygotowanie dokumentacji do tak dużego projektu to koszt 1,5 mln zł. W 2017 r. Nowy Dwór Mazowiecki i Legionowo, gminy Jabłonna i Wieliszew, a także powiaty legionowski i nowodworski przekażą w sumie razem na ten cel do 1 mln zł. Środki te zostaną wprowadzone do planu finansowego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, który odpowiadać będzie za przygotowanie dokumentacji. Kolejnym etapem będzie realizacja inwestycji już w oparciu o środki rządowe.

Na obecnym etapie prac rozważane są trzy warianty przebudowy. Różnią się one przebiegiem i rozwiązaniami technicznymi. W każdym wariancie przyjęto podział przedsięwzięcia na cztery zadania inwestycyjne i osiem etapów realizacyjnych. Niezależnie od ostatecznie wybranego wariantu, koszt całej inwestycji to ok. 90 mln zł. Jest to związane ze skalą, ale i kosztochłonnością tego typu inwestycji. Długość wału na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki to aż 18,8 km, a jego średnia wysokość to 3,9 m. Ponadto, inwestycja będzie obejmować także budowle wałowe, m.in. 5 przepustów i 25 przejazdów wałowych, 20 ciągów schodów skarpowych oraz 5 stanowisk dla mobilnego agregatu pompowego.