Łomianki: Niewybuch nad Wisłą

Zdarza się, iż podczas spacerów w lesie lub innych będących w przeszłości areną wojennych potyczek miejscach, zamiast owoców leśnego runa można znaleźć powojenne, niebezpieczne przedmioty. W razie ujawnienia wzbudzającego naszą podejrzliwość znaleziska, pod żadnym powodem nie wolno go dotykać lub przemieszczać, ale pilnie powiadomić Policję. Niepohamowana ciekawość może okazać się śmiertelnie niebezpieczna. Policjanci z Łomianek zostali powiadomieni o znalezieniu niewybuchu w pobliżu brzegu Wisły.

Szczególnie w lasach, ziemia co jakiś czas odsłania, najczęściej będące pozostałościami po II wojnie światowej, różnego rodzaju miny, granaty, pociski i naboje artyleryjskie lub karabinowe, czy inny zawierający resztki materiałów wybuchowych złom. Podobnie podczas wykopów związanych z procesem budowlanym. W pozornie bezpiecznym miejscu można znaleźć, ciągle niebezpieczne niewybuchy lub niewypały. Tak też było, gdy policjanci z komisariatu w Łomiankach zostali powiadomieni o odnalezieniu niewybuchu w pobliżu brzegu Wisły. Wczoraj patrol saperski zabezpieczył niewybuch.

Należy pamiętać, że zabezpieczanie niewybuchów „na własną rękę” jest postępowaniem niebezpiecznym. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż w skorodowanym opakowaniu może znajdować się odporny na warunki atmosferyczne, niezależny od daty produkcji, niebezpieczny i ciągle zdatny do użytku ładunek wybuchowy. Przemieszczanie znaleziska bywa bardzo ryzykowne, ponieważ niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do zainicjowania eksplozji.

W przypadku ujawnienia niewybuchu lub niewypału czy innego, wzbudzającego nasze podejrzenia przedmiotu, należy niezwłocznie powiadomić Policję. Jeżeli mamy możliwość, można w widoczny sposób oznaczyć miejsce znaleziska i odseparować je od osób postronnych do przyjazdu patrolu Policji.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja