Łomianki: Nowoczesny alkomat dla łomiankowskiej Policji

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak przekazała na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Łomiankach Krzysztofa Rzosińskiego alkomat Promiler iBlow10 premium.

Sprzęt zakupiła Gmina Łomianki w ramach środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. Program zakłada wspieranie działań Policji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwiększania bezpieczeństwa na drogach, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i pieszych użytkowników dróg.