Łomianki: Opracują strategię rozwoju elektromobilności

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, podpisała umowę na kompleksowe opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki. Wykonawcą dokumentu będzie konsorcjum firm AUDYTEL S.A. oraz „Jan Friedberg. Projektowanie dróg i doradztwo w zarządzaniu”, reprezentowana przez Pana Michała Sikorę.

Opracowanie dokumentu zostanie całkowicie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Program ten daje możliwość samorządom na opracowanie strategii odpowiadającej na lokalne potrzeby. Najważniejszym elementem powstania Strategii są mieszkańcy, ponieważ zaproponowane rozwiązania mają im służyć i rozwiązywać ich problemy, w naszym przypadku z perspektywą do roku 2035. W ramach opracowywania dokumentu przeprowadzimy z Państwem szereg konsultacji, zarówno w bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami jak i w formie elektronicznej ankiety. P

Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w rozwoju szeroko rozumianej elektromobilności. Zmiany te dostrzeżone zostały także w Polsce i 16 marca 2017 roku przyjął ogólnopolski Plan Rozwoju Elektromobilności. Modne hasło – ELEKTROMOBILNOŚĆ – co to jest i dlaczego jest dla nas takie ważne? Świat, w którym żyjemy jest miejscem wysoce uprzemysłowionym, w którym nasza chęć poprawy komfortu życia odbija się negatywnie na środowisku. Naszym zadaniem na dziś jest zatrzymanie postępującej degradacji. „Zrównoważony rozwój” – to hasło od lat towarzyszy rządom, które podejmują szereg działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego. Państwa UE aktywnie włączają się w ten proces, tworząc rozwiązania mające chronić nasza planetę, tj. np. zmniejszenie udziału paliw kopalnych w gospodarce państw UE, poprawa jakości powietrza, przeorganizowanie transportu, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Jednym z komponentów zmian jest właśnie elektromobilność. W haśle tym mieści się zarówno korzystanie z pojazdów z napędem elektrycznym, infrastruktura służąca do obsługi tych pojazdów, jak również kwestie społeczno-gospodarczo-prawne związane z produkcją, projektowaniem, nabywaniem i użytkowaniem tych samochodów.

Sposób korzystania i postrzegania samochodu się zmienia. Współcześnie rola samochodu sprowadza się do roli środka transportu, przestajemy postrzegać samochód jako wyraz statusu społecznego. Nasze ulice korkują się, brakuje miejsc do parkowania i są to czynniki, które stopniowo będą ograniczały ruch pojazdów indywidualnych. Na znaczeniu zyskiwać będą rozwiązania uwspólnionych form transportu. Czysty transport zbiorowy, wypożyczalnie samochodów, korzystanie z jednego samochodu przez kilku użytkowników, parkingi typu P&R, rowery miejskie to wszystko ma wpłynąć na podniesienie komfortu i jakości naszego życia. Wszystkie te elementy mogą znaleźć się w naszej Strategii.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w procesie tworzenia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki.

TAGI: