Łomianki: Policjanci ujawnili cofnięty licznik

Policjanci z komisariatu w Łomiankach zatrzymali do kontroli drogowej volkswagena, którego stan licznika nie zgadzał się o ponad 13 tysięcy kilometrów od stanu odnotowanego przed rokiem przez diagnostę podczas ostatniego badania technicznego. Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku policjanci spisują stan licznika kontrolowanych pojazdów, a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zmiana wskazania drogomierza jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności nawet do lat 5.

Policjanci z Łomianek patrolując rejon gminy zauważyli jadącego ulicą Wiślaną volkswagena, którego kierowca korzystał z telefonu komórkowego podczas jazdy. Na ujawnione wykroczenie funkcjonariusze zareagowali błyskawicznie i zatrzymali auto do kontroli drogowej. Za ten czyn ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 200 złotych i nałożyli na niego 5 punktów karnych. Następnie mundurowi sprawdzili pojazd, a działając w ramach nowych uprawnień, skontrolowali także aktualny stan drogomierza.

Podczas sprawdzania stanu licznika pojazdu okazało się, że istnieje rozbieżność co do stanu faktycznego przebytych kilometrów. Wskazanie licznika było niższe o ponad 13 tysięcy kilometrów od odnotowanego w maju ubiegłego roku przez diagnostę podczas ostatniego badania technicznego. Śledczy obecnie wyjaśniają, jak doszło do takiej rozbieżności wskazań licznika i kto jest za to odpowiedzialny.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku policjanci spisują stan licznika kontrolowanych pojazdów, a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zgodnie z treścią art. 306a kodeksu karnego

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja