Łomianki: Straż Miejska bliżej mieszkańców

Stały i codzienny kontakt ze społecznością lokalną to jedno z priorytetowych zadań, jakie postawiła przed sobą Łomiankowska Straż Miejska.

W ramach realizowanego programu „ Z MIESZKAŃCAMI DLA MIESZKAŃCÓW” uruchomiony został dodatkowy numer telefonu alarmowego 986, który ma za zadanie przyśpieszyć i ułatwić kontakt ze Strażą Miejską.

Kolejnym planowanym krokiem było stworzenie tzw. „miejsca obsługi interesanta”, gdzie możliwy będzie bezpośredni kontakt z dyżurnym strażnikiem, który przyjmie zgłoszenie, udzieli informacji, ewentualnej porady lub pomoże w załatwieniu spraw leżących w kompetencji Straży Miejskiej.

Dzięki zaangażowaniu w sprawę Burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak oraz Sekretarza Gminy Artura Gajowniczka mamy zaszczyt poinformować Państwa, że plan został zrealizowany, a wyżej opisane „miejsce obsługi interesanta” jest już do dyspozycji mieszkańców.

Przypominamy, że siedziba Straży Miejskiej znajduje się w budynku Policji przy ul. Warszawskiej 87.