Lotnisko: Czwartkowa ewakuacja

W czwartek (15.09) w godzinach wieczornych funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin otrzymali informację o pozostawionym na parkingu przed Terminalem bagażu bez opieki.

Czarna torba znajdowała się przy kasie parkingowej nr 5. Za pośrednictwem rozgłośni nadano odpowiednie komunikaty w celu ustalenia właściciela, a we wskazany rejon skierowano patrol pirotechniczno–interwencyjny Straży Granicznej. Po wstępnym rozpoznaniu podjęto ewakuację parkingu oraz dróg dojazdowych do Terminala. Prześwietlenie bagażu przez pirotechników SG urządzeniem rentgenowskim nie wykazało na szczęście niebezpieczeństwa – wynik rozpoznania negatywny. Prowadzone działania minersko – pirotechniczne nie spowodowały opóźnień w ruchu lotniczym. Ewakuowano 300 osób. Torba wraz z zawartością została przekazana pracownikom MPL Warszawa Modlin z zastrzeżeniem o nie wydawaniu jej bez zgody Straży Granicznej.

Po zakończeniu działań związanych z ewakuacją, do punktu informacyjnego zgłosił się właściciel pozostawionego bagażu, którym okazał się mieszkaniec Poznania. Podróżny wyjaśnił, że przyczyną całego zajścia był zwykły pośpiech i gapiostwo. Zgodnie z art. 210 ust.1 pkt.7 Prawo Lotnicze, za pozostawienie bagażu bez opieki na podróżnego nałożono mandat karny w wysokości 500 złotych.

Apelujemy do podróżnych o rozwagę i niepozostawianie bez opieki bagaży, a także zwrócenie baczniejszej uwagi na tych, którzy przyczyniają się do tego typu utrudnień. Każdorazowe pozostawienie bagażu bez opieki skutkuje uruchomieniem szeregu procedur bezpieczeństwa oraz utrudnia prawidłowe funkcjonowanie portu lotniczego.