Lotnisko: Kolejny bagaż pozostawiony bez opieki

W piątek w godzinach popołudniowych funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin otrzymali informację o pozostawionym na parkingu przed Terminalem bagażu bez opieki. Czarna walizka znajdowała się przy kasie parkingowej nr 5.

Za pośrednictwem rozgłośni nadano odpowiednie komunikaty w celu ustalenia właściciela, a we wskazany rejon skierowano patrol pirotechniczno–interwencyjny Straży Granicznej. Po wstępnym rozpoznaniu podjęto ewakuację parkingu oraz dróg dojazdowych do Terminala oraz część ogólnodostępną Terminala (strefa przylotów). Prześwietlenie walizki przez pirotechników urządzeniem rentgenowskim, na szczęście nie wykazało niebezpieczeństwa – wynik negatywny.

Po zakończeniu działań związanych z ewakuacją, do punktu informacyjnego zgłosił się właściciel pozostawionego bagażu, którym okazał się 34–letni obywatel Polski. Podróżny wyjaśnił, że zwykły pośpiech i gapiostwo było przyczyną całego zajścia.

Zgodnie z art. 210 ust.1 pkt.7 Prawo Lotnicze, za pozostawienie bagażu bez opieki na podróżnego nałożono mandat karny w wysokości 500 złotych. Przeprowadzone działania minersko – pirotechniczne nie spowodowały opóźnień w ruchu lotniczym.

Każdorazowe pozostawienie bagażu bez opieki skutkuje uruchomieniem procedur bezpieczeństwa oraz utrudnia prawidłowe funkcjonowanie portu lotniczego. Dlatego Straż Graniczna przypomina o niepozostawianiu bez opieki bagaży.

Info WND