Lotnisko: Młody Syryjczyk próbował oszukać dwa razy

Obywatel Syrii, który dwukrotnie chciał wprowadzić w błąd funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin został zatrzymany a następnie osadzony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

18 letni obywatel Syrii, który przyleciał do Polski ze Szwecji, do kontroli przedstawił funkcjonariuszom syryjski paszport oraz wystawioną na te same dane szwedzką kartę pobytu. Wizerunek cudzoziemca znajdujący się w karcie pobytu wzbudził wątpliwości czy jest to ta sama osoba, której wizerunek widnieje w paszporcie. Paszport oraz karta nie nosiły znamion fałszerstwa, dlatego funkcjonariusze podejrzewali, że paszport syryjski został wydany na dane, które są w szwedzkiej karcie pobytu. Paszport zawierał zdjęcie osoby, która się nim faktycznie posługiwała a wizerunek w karcie należał do innej, natomiast dane osobowe w obu dokumentach były takie same.

Najprawdopodobniej, więc paszport syryjski został wyrobiony na dane posiadacza szwedzkiej karty. Wątpliwości funkcjonariuszy potwierdziło to, że zapytany o datę urodzenia Syryjczyk potrafił podać tylko rok urodzenia oraz w momencie przedstawienia mu powiększonego wizerunku osoby widniejącej w karcie pobytu powiedział, że to nie jest on.

Cudzoziemiec został zatrzymany, a następnie przedstawiono mu zarzuty posłużenia się, jako własnym, dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby oraz okazania do kontroli funkcjonariuszowi Straży Granicznej, uprzednio wyłudzony dokument tożsamości w postaci paszportu, czyli o czyny z art. 275 § 1 kk i art. 273 kk.

Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał łącznej karze za obydwa przestępstwa w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 2 lata.

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim wydał postanowienie o umieszczeniu cudzoziemca w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli na okres 3 miesięcy licząc od dnia zatrzymania.