Lotnisko: Niedzielna ewakuacja pasażerów i personelu

W niedzielę (10.07) chwilę po godzinie 20 na terenie Portu Lotniczego Warszawa – Modlin ogłoszono alarm. Powodem był bagaż pozostawiony bez opieki. Na miejsce wezwano wszystkie wymagane przepisami służby w tym straż pożarną, pogotowie ratunkowe i policję.

Jak informuje Nadwiślański Oddział Straży Graniczej – Funkcjonariusze z placówki Warszawa-Modlin otrzymali informację o pozostawionym bagażu na parkingu przed Terminalem MPL Warszawa-Modlin. Po przybyciu na miejsce okazało się, że pozostawiony przedmiot, to czarna walizka o niewidocznej zawartości znajdująca się na parkingu przy szlabanie wyjazdowym na wysokości hali przylotów. Po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która nie wykluczyła zagrożenia wyznaczono wstępną strefę bezpieczeństwa po czym przystąpiono do ewakuacji. O godz. 20.19 podjęto działania neutralizacyjne, ewakuowano wszystkie osoby z zagrożonej strefy, od parkingu po drogi dojazdowe do parkingu i Terminalu.

Następnie dokonano neutralizacji bagażu z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony osobistej, tj. kombinezonu pirotechnicznego, przenośnego urządzenia rentgenowskiego (analiza zdjęć RTG wynik negatywny) oraz robota pirotechnicznego. Następnie dokonano manualnego otwarcia i sprawdzenia zawartości walizki. Stwierdzono, że nie znajdują się w nim przedmioty niebezpieczne. O godz. 21.28 zakończono działania i Dyżurny Portu ogłosił zakończenie ewakuacji.
W wyniku incydentu nastąpiły opóźnienia samolotów do Rzymu 61 min, Gdańska 36 min, Trapani 84 min, Dublina 27 min, Shannon 40 min.