Lotnisko: Podróż z dokumentami innej osoby

Funkcjonariusze Straży Granicznej z nowodworskiego lotniska zatrzymali mężczyznę podającego się za obywatela Indii, jak się okazało podróżował z dokumentami innej osoby.

Podróżny do kontroli okazał paszport wydany przez władze Indii oraz polską kartę pobytu. Wizerunek osoby widniejący w okazanych dokumentach w znacznym stopniu różnił się od wizerunku osoby, wobec której dokonano kontroli. Cudzoziemiec przyznał się, że okazane dokumenty do kontroli nie należą do niego oraz, że nie posiada swoich oryginalnych dokumentów.

Mężczyzna został zatrzymany do dyspozycji Straży Granicznej. Za popełnione przestępstwo z art. 275 § 1 kk tj. posłużenie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby, zatrzymanemu grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

NOSG