Lotnisko: Syryjczyk z podrobionym Greckim dowodem osobistym

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki Warszawa – Modlin zatrzymali obywatela Syrii, który próbował do Polski wjechać na podstawie zakupionego wcześniej greckiego dowodu osobistego. Dokument zamiast ułatwić wjazd stał się przyczyną kłopotów 23-letniego Syryjczyka.

W poniedziałek (10.06) podczas przeprowadzania kontroli legalności pobytu po przylocie samolotu z Aten w strefie odbioru bagażu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim, funkcjonariusze skontrolowali mężczyznę podającego się za obywatela Grecji. Cudzoziemiec okazał do kontroli dowód osobisty wydany przez władze Grecji. Osoba kontrolowana była bardzo podobna do tej zawartej w greckim dowodzie osobistym, jednak po wnikliwej analizie wizerunek zamieszczony w okazanym dokumencie nieznacznie różnił się od wizerunku osoby, która się nim posłużyła. Dlatego też wobec cudzoziemca dokonano dodatkowych sprawdzeń. Okazało się, że dokument przedstawiony do kontroli należy do innej osoby, do czego mężczyzna się przyznał. Powiedział, że jest obywatelem Syrii oraz podał swoje dane osobowe. Podróżny oświadczył, że dokument zakupił w Grecji od nieznanego mu mężczyzny za kwotę 2000 euro wraz z biletem lotniczym. Celem podróży były Niemcy, gdzie przebywają jego 3 siostry. Do Grecji około miesiąc wcześniej udał się z Turcji, gdzie mieszkał od 3 lat. Podczas dalszych czynności na podstawie odcisków linii papilarnych ustalono, że cudzoziemiec figuruje w bazie VIS.

Cudzoziemiec został ukarany mandatem karnym gotówkowym w wysokości 650 złotych za naruszenie art. 49 a par.1 Kodeksu Wykroczeń, (kto wbrew przepisom przekracza granicę RP podlega karze grzywny) oraz 465 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, (kto przebywa na terytorium RP, nie posiadając do tego tytułu prawnego). Mężczyzna został zatrzymany i został przedstawiony mu zarzut posłużenia się podczas kontroli przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, jako własnym dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby w postaci dowodu osobistego wydanego przez władze. Podejrzany w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanego czynu i poddał się dobrowolnie karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu obywatela Syrii. Ponadto w stosunku do wymienionego Komendant PSG Warszawa – Modlin wydał postanowienie o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji w postaci zgłaszania się do tutejszej Placówki, raz w tygodniu do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub przekazania do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Po zakończeniu czynności administracyjnych Cudzoziemiec został zwolniony.