Lotnisko: Szary plecak przyczyną ewakuacji terminala

Dzisiaj (27.08.2019 r.) po godz. 08.00 Służba Dyżurna Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin otrzymała informację o pozostawionym bagażu w strefie ogólnodostępnej lotniska. Na miejsce zdarzenia skierowano Interwencyjny Zespół Minersko-Pirotechniczny Straży Granicznej.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze ustalili, że pozostawiony bagaż to szary plecak turystyczny znajdujący się na krzesłach tuż przy lotniskowym kiosku w strefie przylotów. Na podstawie monitoringu i rozpytania pasażerów funkcjonariuszom nie udało się ustalić właściciela porzuconego bagażu. Dlatego po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która nie wykluczyła zagrożenia, wyznaczono strefę bezpieczeństwa, po czym poinformowano Zarządzającego Portem Lotniczym o konieczności ewakuacji strefy ogólnodostępnej oraz dróg dojazdowych do Terminala.

Po ewakuowaniu osób z zagrożonej strefy oraz przybyciu na miejsce służb lotniskowych dokonano neutralizacji bagażu z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony osobistej oraz urządzenia rentgenowskiego. Analiza zdjęć RTG wykazała wynik negatywny. Następnie dokonano manualnego otwarcia i sprawdzenia zawartości przedmiotu. Stwierdzono, że nie znajdują się w nim przedmioty niebezpieczne.

Działania minersko-pirotechniczne nie spowodowały opóźnień w operacjach lotniczych. W wyniku podjętych czynności ewakuowano ok. 150 osób. Plecak został przekazany pracownikom MPL Warszawa Modlin z zastrzeżeniem o nie wydawaniu go właścicielowi bez zgody Straży Granicznej.