Lotnisko: Zapomniał o paszporcie w walizce

Obywatel Ukrainy, który wraz z małżonką przyleciał do Polski z Hiszpanii, przedstawił funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas kontroli legalności pobytu hiszpański dokument powrotu. Tłumaczył, że jego ukraiński paszport został skradziony. Jednak brak spójnych oświadczeń małżeństwa, co do okoliczności utraty paszportu wzbudziło podejrzenia nowodworskich funkcjonariuszy.

Cudzoziemcy kilkukrotnie pytani oświadczyli, że nie wiedzą gdzie znajduje się paszport obywatela Ukrainy, gdyż został on skradziony. Jednak wielokrotnie zmieniali wersje wydarzeń. Funkcjonariusze podejrzewali, że przedstawiając wersję o utracie paszportu mężczyzna chce uniknąć konsekwencji wynikających z nielegalnego pobytu na terytorium Schengen. Dlatego też przejrzano zawartość bagażu, który posiadało przy sobie małżeństwo Ukraińców i w jednej z toreb znaleziono utracony rzekomo paszport.

W związku z faktem, że cudzoziemiec przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na podstawie art. 394 ust. 1 w zw. z art. 302 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach został zatrzymany. Mężczyznę ukarano mandatem karnym gotówkowym w wysokości 500 złotych za naruszenie art. 465 ust. 1 pkt 1 Ustawy o cudzoziemcach tj. za przebywanie na terytorium RP nie posiadając do tego tytułu prawnego.

Komendant PSG Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu ob. Ukrainy, zakończone tego samego dnia. Cudzoziemiec będzie musiał opuścić Polskę w ciągu 16 dni, orzeczono również o zakazie ponownego wjazdu cudzoziemca na terytorium RP na okres 1 roku. Jeżeli mężczyzna w terminie określonym w decyzji nie opuści terytorium RP lub przekroczy, bądź będzie usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa okres ten zostanie przedłużony do 3 lat.

Ponadto wszczęto postępowanie przygotowawcze i przedstawiono cudzoziemcowi zarzuty o popełnienie przestępstwa określonego w art. 273 kk. Podejrzany w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanych czynów i poddał się dobrowolnie karze na podstawie art. 335 § 1 kpk: w wymiarze sześciu miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 2 lata oraz środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości, bez przeprowadzenia rozprawy sądowej. Powyższy wymiar kary został uzgodniony z prokuratorem dyżurnym Prokuratury Rejonowej w Nowym dworze Mazowieckim nadzorującym postępowanie.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej