Lotnisko: Zatrzymani po przylocie ze Szwecji

Przylatujących ze Szwecji obywateli Uzbekistanu oraz Kirgistanu zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin. Obydwaj wyłudzili poświadczenia nieprawdy.

Obydwaj mężczyźni posiadali nieważne wizy. Pierwszy z nich polską a drugi litewską. W ich paszportach zamieszczone były też pieczęcie Wojewody Mazowieckiego potwierdzające złożenie wniosków o pobyt czasowy. Po sprawdzeniu cudzoziemców w bazie POBYT okazało się, że zostały im udzielone zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy oraz wydane karty pobytu, które nie zostały jeszcze odebrane. Fakt, że obydwaj mieli wykupione bilety powrotne do Szwecji świadczą, że przyjechali do Polski w celu odbioru tytułu pobytowego, a brak wiedzy na temat pracy i miejsca zamieszkania świadczą, że nie pracują i nie przebywają w Polsce.

Wobec obydwu zatrzymanych zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze z uwagi na fakt, że wyłudzili poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego (art. 272 kk), co do faktycznego celu wydania zezwolenia na pobyt czasowy. Obydwaj przyznali się do zarzucanego czynu i dobrowolnie poddali karze grzywny.

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wydał zatrzymanym cudzoziemcom decyzje zobowiązujące do powrotu w terminie 15 dni z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP przez okres 1 roku.
Po zakończeniu czynności służbowych mężczyźni zostali zwolnieni.

/Straż Graniczna/