Lotnisko: Zatrzymanych pięciu obywateli Ukrainy

funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali pięciu obywateli Ukrainy. Cudzoziemcy pomimo posiadania wiz wydanych w celu wykonywania pracy na terytorium RP, nie podjęli jej i próbowali wyjechać do Norwegii.

Piątka zatrzymanych została wczoraj wylegitymowana na nowodworskim lotnisku przed odlotem rejsowego samolotu do Oslo. Jak się okazało wszyscy posiadali polskie wizy długoterminowe wydane w celu wykonywania pracy oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wydane przez polskie firmy.

Wszyscy posiadali również bilety lotnicze na trasie Warszawa-Modlin – Oslo. Wszystkie te okoliczności wskazywały, że żadna z tych osób nie zamierza podjąć pracy w Polsce, a co za tym idzie polskie wizy uzyskały używając podstępu jedynie w celu dalszej podróży do pracy w Norwegii. Czynem swym wyczerpali znamiona art. 264 § 2 kk przekraczając granicę RP używając podstępu.

Cała piątka przyznała się do zarzucanego czynu i poddała dobrowolnie karze bez przeprowadzania procesu sądowego. Dwóch z zatrzymanych zostało ukarany karami grzywny w wysokości 500 i 600 zł, pozostała trójka otrzymała kary pozbawienia wolności od 6 do 7 miesięcy z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania na okres dwóch lat.

Tekst: NOSG
Foto: Krzysztof Grzech