Małocice: Upamiętnili “Mord Małocicki”

W dniu 15 sierpnia 2018 r. w Małocicach odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna, upamiętniająca „Mord Małocicki” z 1944 r. Po Mszy św. nastąpiło odsłonięcie Pomnika i tablicy z informacją o tym dramatycznym dla lokalnej społeczności wydarzeniu. W uroczystości uczestniczyły Rodziny Zamordowanych, Władze Samorządowe i licznie przybyli Mieszkańcy Małocic, Augustówka, Wrzosówki, Janowa Mikołajówki, Jesionki, Wólki Czosnowskiej.

W uroczystościach wzięli udział m. in. Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Katarzyna Kręźlewicz - Przewodnicząca Rady Powiatu Nowodworskiego, Paweł Calak - Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego.