Marcin Ozdarski powołany na stanowisko dyrektora szpitala w Płońsku

Radny Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Marcin Ozdarski z zawodu lekarz, został powołany na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płońsku. Doktor Ozdarski pokieruje płońskim szpitalem po tym jak odwołano jego poprzedniego dyrektora Pawła Obermeyera.

Gdy tylko informacja trafiła do płońskich mediów, dyrektorowi Ozdarskiemu przypomniano pracę w Otwocku i zarzuty jakie padły pod jego adresem. Sam zainteresowany wydał oświadczenie w którym wskazał, że nie został zwolniony dyscyplinarnie z otwockiego Powiatowego Centrum Zdrowia. W okazanym świadectwie pracy wskazane jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Na podstawie ugody mediacyjnej zawartej przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji ze mną w dniu 15 lipca 2019 r., zatwierdzonej następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 września 2019 roku, stwierdzono, że rozwiązanie ze mną umowy o pracę bez wypowiedzenia nastąpiło z naruszeniem przepisów kodeksu pracy, gdyż żadne z podnoszonych zdarzeń nie miało nigdy miejsca. Umowa o pracę, którą zawarłem z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku, została rozwiązana na mocy porozumienia stron z dniem 31 stycznia 2018 r (…).