Marszałek województwa apeluje: Wspierajmy lokalny rynek wydawniczy!

W tegorocznym rankingu wolności prasy Polska znów spadła o kilka pozycji – znalazła się na 62. miejscu. A jeszcze w 2015 r. plasowaliśmy się w pierwszej dziesiątce. W budowaniu i utrzymaniu demokracji nie do przecenienia jest rola lokalnej prasy. Ta niestety dotkliwie odczuwa skutki zmian związanych z pandemią. Dlatego marszałek Adam Struzik apeluje: wspierajmy lokalnych wydawców.

Wspólnoty samorządowe dokładają starań, by chronić miejsca pracy i pamiętać o grupach najbardziej dotkniętych trudną sytuacją związaną z pandemią. Jedną z takich grup jest niestety lokalny rynek medialny.

W mediach potrzebny jest wielogłos
Na wszelkie zmiany gospodarcze szczególnie narażone są małe tytuły, uzależnione od często płytkiego, lokalnego rynku reklamowego. Sukcesywnie wprowadzane zakazy i ograniczenia dotkliwie uderzyły zatem w media lokalne.

Obroty wydawców lokalnych spadły w ostatnim czasie o kilkadziesiąt procent. Ze względu na ograniczenia funkcjonowania wielu przedsiębiorstw z dnia na dzień odwołano także zlecenia ogłoszeń reklamowych publikowanych przez firmy w prasie i na stronach internetowych tygodników lokalnych. Spadek przychodów reklamowych wyniósł w niektórych przypadkach niemal 80 proc.

Naszą wspólną odpowiedzialnością jest zapobiec sytuacji, w której pandemia odebrałaby nam dostęp do opiniotwórczych i rzetelnych treści – apeluje marszałek Adam Struzik, który zwrócił się do mazowieckich samorządów o uwzględnianie działaniach informacyjnych możliwości, jakie dają lokalne media. – Upadek polskiej prasy lokalnej oznaczałby niepowetowaną stratę dla demokracji i kultury – dodaje marszałek.

Informacja, edukacja i aktywizacja
Patrząc na olbrzymią rolę, jaką odgrywa w polskiej demokracji niezależna prasa, warto zastanowić się nad narzędziami wsparcia dla lokalnego rynku medialnego. W dobie konwergencji mediów i zatarcia granic pomiędzy nadawcami i odbiorcami informacji, w świecie, w którym coraz trudniej weryfikować zalewające nad komunikaty – rzetelna, wiarygodna i niezależna prasa jest jedynym gwarantem realizacji jednej z najważniejszych funkcji mediów – funkcji kontrolnej. To właśnie prasa dostarcza dziś najbardziej wiarygodne i wyczerpujące treści. Jest to medium najbardziej odporne na manipulację i dezinformację. A jest o co walczyć – w tegorocznym rankingu wolności prasy według Reporterów bez Granic Polska znalazła się na 62. pozycji, o trzy niżej niż przed rokiem. Spadek obserwujemy już od kilku lat, w 2015 r. znajdowaliśmy się na 18 pozycji.

Znaczenie prasy dla budowania świadomego i aktywnego społeczeństwa jest nie do przecenienia. Olbrzymią rolę w tym obszarze odgrywa zwłaszcza prasa lokalna, dostarczająca mieszkańcom nie tylko bieżących informacji, ale także edukująca i mobilizująca do aktywności. Wizja zamknięcia wielu tytułów, powinna budzić niepokój nie tylko czytelników, ale i lokalnych samorządów.

TAGI: