Druhowie z powiatów legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego mogą liczyć na wsparcie samorządu Mazowsza. Radni województwa zdecydowali o przekazaniu 219 tys. zł dla OSP Serock, OSP-Ratownictwo Wodne Nowy Dwór, OSP Wojszczyce, OSP Trębki Nowe oraz OSP Kuligów. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dziś umowy w tej sprawie podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Gaszą pożary, ratują ofiary wypadków, przychodzą z pomocą w czasie klęsk żywiołowych – mowa oczywiście o strażakach ochotnikach. To oni zjawiają się jako pierwsi na miejscu zdarzenia i choć jest w nich ogromny zapał i chęć niesienia pomocy, to często mają duże braki w wyposażeniu. Dlatego też, samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny przyznał dodatkowe środki na doposażenie mazowieckich jednostek OSP. Tym razem na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczył 7,8 mln zł, z czego 100 tys. zł otrzymała jednostka OSP Serock, 21 tys. zł ­– OSP_RW Nowy Dwór Mazowiecki, 11 tys. zł – OSP Wojszczyce, 34 tys. zł .OSP – Trębki Nowe oraz 30 tys. zł – OSP Kuligów.

Lp. OSP Gmina/Miasto Powiat Przedmiot dofinansowania Kwota dofinansowania
1. OSP Serock Serock legionowski średni samochód ratowniczo-gaśniczy 100 000,00
2. OSP-RW Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór Mazowiecki nowodworski suchy skafander do prac w środowisku wodnym wraz z ocieplaczem 21 000,00
3. OSP Wojszczyce Zakroczym nowodworski aparat oddechowy (4 szt.) 11 269,00
4. OSP Trębki Nowe Zakroczym nowodworski uniwersalne narzędzia hydrauliczne 34 009,00
5. OSP Kuligów Dąbrówka wołomiński łódź ratunkowa z silnikiem zaburtowym 30 000,00