Mieszkaniec Modlina Twierdzy odznaczony medalem

Andrzej Kucharski od kilkunastu lat mieszka w Modlinie Twierdzy. Jednak niewielu mieszkańców naszego osiedla jak i miasta wie, czym się zajmuje. Andrzej Kucharski jest Komendantem Głównym Straży dla Zwierząt w Polsce.

Straż dla Zwierząt jest organizacją utrzymującą się z podatku 1% oraz z darowizn Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, wszyscy działają w obronie zwierząt charytatywnie.

W ciągu roku Straż dla Zwierząt podejmuje setki interwencji mających na celu ratowanie zwierząt domowych, gospodarczych i dzikich w całej Polsce. Niejednokrotnie jest proszona przez Sądy do odbierania maltretowanych zwierząt właścicielom, zgodnie z prawomocnym wyrokiem. Nasz mieszkaniec został odznaczony przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro brązową odznaką za zasługi związane z realizacją pierwszego w Europie projektu Centrum Resocjalizacji i Socjalizacji Razem przy zakładzie karnym w Stawiszynie. Centrum Resocjalizacji i Socjalizacji to wspólny projekt Zakładu Karnego w Stawiszynie i Straży dla Zwierząt w Polsce, w którym skazani przechodzą resocjalizację ze zwierzętami z interwencji.

Projekt skierowany jest do skazanych posiadających niskie możliwości społeczne. Skazani w ramach resocjalizacji opiekują się zwierzętami. Kontakt ze zwierzęciem wpływa na obniżenie stresu oraz zmniejszenie poziomu agresji. Działa uspokajająco i rozluźniająco, dlatego, że zwierzęta przyjmują nas bezkrytycznie takimi, jakimi jesteśmy. Ten projekt wzbudził zainteresowanie wielu osób w naszym kraju a także za granicą, ponieważ swoją obecność w Stawiszynie zapowiedziały już służby więzienne z Francji oraz innych Państw. W imieniu mieszkańców członek zarządu osiedla pan Jacek Topczewski oraz pani Jadwiga Kozar wystąpili do Burmistrza Jacka Kowalskiego z wnioskiem o poinformowanie mieszkańców naszego miasta o działalności pana Andrzeja Kucharskiego.

Mamy nadzieję, że w Polsce pojawi się jeszcze więcej takich miejsc jak w Stawiszynie. W planach jest otwarcie kolejnego ośrodka, po sukcesie jaki odnosi Centrum Resocjalizacji i Socjalizacji Razem w Stawiszynie.

 Jacek Topczewski